Procesní řízení

Opakováním k dokonalosti, rychlosti a nízké ceně

To, co je poprvé, se ne vždycky povede. Čím častěji to opakujeme, tím kvalitněji, rychleji a levněji to děláme. Až se to stane rutinou. Pořád stejně, rychle a levně. Ne vždy je to vítané, ale to je to, co většina firem chce. Říká se tomu proces a jeho zavedením do života se zabývá procesní řízení. Odborně by se to dalo říct asi takhle:

Procesní řízení je plánování a řízení činností nezbytných k dosažení vysoké úrovně výkonnosti procesů a v identifikování příležitostí ke zlepšení kvality, provozní výkonnosti a trvalého uspokojování zákazníků.

Většina lidí si myslí, že procesní řízení znamená namalovat hezký obrázek procesu, který si pověsí na zeď. Špatná zpráva. Je toho víc:

Modelování procesů

Základ je malování. Malování procesů. Bez popisu procesu se dál nedostaneme. Důležité je si ale uvědomit, k čemu popis procesu slouží. V první řadě slouží k tomu, aby se podle něj dalo pracovat. To, jak bude vypadat, tedy určují lidé, kteří podle něj budou pracovat. Ne ti co ho vytvářejí.

Neustálé zlepšování

Všechno se dá dělat líp. I procesy. A je to nikdy nekončící příběh. Proto je potřeba se čas od času nad nimi zamyslet. Co by se dalo dělat jinak a líp, kvalitněji. S kvalitou ale souvisí cena. Takže jak to dělat líp za stejnou cenu. Nebo jak to dělat stejně dobře, ale levněji. Dají se na to použít různé metody, např. Lean, Six Sigma apod.

Řízení organizační změny

Změnit zaběhané zvyky bolí. Každého. Uživatelé procesů nejsou výjimka. Na to je potřeba myslet a připravit se na to. Mít to pod kontrolou. Pokud se to zanedbá, uživatelé procesů se budou změně bránit. V takovém případě bude zavedení či změna procesu daleko dražší a bude to trvat podstatně déle.

Řízení kompetencí

Jedním z důvodů, proč se lidé brání změně je, že to „ponovu“ neumí. Není potřeba, aby všichni věděli všechno. Je potřeba, aby věděli to, co potřebují pro svou práci. Jak to ale zjistit? Jednoduše. V popisu procesu se uvádí, kdo má co dělat. No a ke každé aktivitě je možné definovat, co je potřeba znát. Zbytek je jednoduchý. Stačí to dát dohromady.

Soulad se strategií

Aby měly procesy smysl, musí firmě i lidem pomáhat. Ne přidělávat práci. Když chce jít firma na sever, nemůže jít proces na jih. Na základě firemní strategie by měla existovat strategie pro daný proces. Čeho vlastně chceme procesem dosáhnout. Jeho cíle. Ty je potřeba měřit. Bez toho se neobejdeme.

Firemní kultura

V každé firmě spolu lidé komunikují, spolupracují a přistupují k řešení problémů jinak. Říká se tomu firemní kultura. Aby všechno fungovalo tak, jak má, musí to firemní kultura podporovat. Stejné je to si s procesy. Smyslem je, aby lidé přemýšleli nejenom nad svojí prací, ale hlavně nad tím, jak jejich práce zapadá do celkového obrázku. Vidět a přemýšlet jak procesy zlepšovat, jak je dělat líp. Na druhé straně ochota naslouchat návrhům jiných. Když se to spojí, všichni budou spokojení.

Orientace na zákazníka

Každý proces začíná i končí u zákazníka. Jednou ze základních charakteristik každého procesu je to, že na jeho konci máme hmatatelný výsledek. Něco na co si můžeme šáhnout a změřit. To ale nestačí. Někdo to musí smysluplně využít. A to je právě zákazník procesu. Pokud ho nejsme schopni najít, je výstup anebo i celý proces zbytečný.


Pamatujte, cílem je zavést procesy do života. Aby přinášely užitek. A to je víc než je jen namalovat.


Ochranné známky
  • PMBOK® a PMI® jsou registrované ochranné známky Project Management Institute.

  • ITIL®, PRINCE2® a PRINCE2 Agile® jsou registrované ochranné známky AXELOS Limited používané s jejím svolením. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited používaná s jejím svolením. Všechna práva vyhrazena.

  • IPMA® je registrovaná ochranná známka International Project Management Association.

  • COBIT5® je registrovaná ochranná známka ISACA a IT Governance Institute.

  • GTD® a Getting Things Done® jsou registrované ochranné známky David Allen Company.

Kontakt
  • Sídlo: Vlasty Buriana 500, 19015 Praha 9

  • Telefon: 777 608 646

  • Email: info@ict-123.com