Řízení IT

Je libo řídit IT, nebo hračkářství?

Jestliže chcete řídit hračkářství, tak to asi nečtěte dál. Pokud ale máte touhu (nutnost) řídit IT, tak to je jiná. Jak na to? Až doteď jste si plnili svoje úkoly v roli programátora, správce sítě, operátora, či něčeho podobného. A najednou máte řídit lidi. To je něco úplně jiného. A dál máte najednou přemýšlet o jejich budoucím rozvoji. O rozvoji celého IT. O tom, jak pokud možno splnit všechny požadavky a nejlépe zadarmo. Odborně by se to dalo definovat například takto:

IT management je proces, kde řídíme všechny IT zdroje tak, abychom naplnili cíle a priority organizace. To obsahuje řízení jak hmotné zdroje (hardware, software, počítačové sítě, lidi apod.), tak i nehmotné zdroje (data, informace, znalosti apod.). IT management obsahuje mnoho základních funkcí, stejně jako obecný management, ale zároveň obsahuje unikátní funkce platné pouze pro IT.

Zjednodušeně se dá celá tahle vznešená definice zobrazit pomocí následujícího obrázku:

Řízení IT - Poptávka a nabídka

Na jedné straně máme požadavky firmy a na druhé straně máme nabídku IT oddělení. Cílem celého procesu je pak zajistit, aby se tyto dvě oblasti co možná nejvíc překrývaly. A to samozřejmě s minimem rizika a s optimálními náklady.

Otázkou ale je, co je vlastně součástí té nabídky. V té nejjednodušší podobě se dá říct, že IT oddělení dělá dvě základní věci. Poskytuje existující IT služby a zavádí nové IT služby.

Poskytování existujících IT služeb

To, co už mám, musí fungovat. To je vždy priorita číslo jedna. Když existující IT služby nefungují tak, jak se očekává, nemá cenu zavádět nějaké nové. S tím nám pomůžou IT procesy. A jsem u procesního řízení, tedy jak dělat věci dobře, rychle a levně. Samozřejmě si můžete vymyslet celou řadu svých úplně unikátních procesů. Ale proč objevovat Ameriku. Pokud budete alespoň trošku přemýšlet a použijete zdravý selský rozum, ITIL Vám s tím docela dobře pomůže. A nejenom ITIL.

Zavádění nových IT služeb

Jakmile máte funkční IT služby, můžete začít přemýšlet jak dál. Co nového by se dalo udělat. Jak by se daly uspokojit nové požadavky. Jak by se věci mohly dělat jinak a líp. A z toho koukají projekty a projektové řízení. Je ale dobré si připomenout, že IT projekty mají své zvláštnosti. Obzvlášť ty softwarové. Když už přijde nový požadavek, tak nejčastěji požadovaný termín je „včera“. A proto se objevilo mnoho nových, zajímavých, tzv. „agilních“ metod. Ale pozor, agilní, neznamená chaotický. I tady je potřeba to mít pod kontrolou.

IT Governance

Ať už se jedná o poskytování existujících IT služeb nebo zavádění nových IT služeb, musí to být v souladu s tím, co firma potřebuje. A to všechno nejenom dneska, ale i zítra či pozítří. Tomu se říká IT Governance. IT Governance nám pomůže „přeložit“ požadavky a cíle firmy do jazyka IT. To zajistí, že bude každý člen IT oddělení vědět co dělat, proč to dělat, jak toho dosáhnout a jak se to na konci změří. Zase není potřeba objevovat Ameriku. Stačí se podívat do COBITu.


Pamatujte, že primární je vždy provoz a teprve potom rozvoj. Že není nutné všechno vymýšlet, protože stejné problémy jako máte vy, mají i jiní a spousta z nich už je vyřešila. Použijte Copy/Paste. Ale s rozmyslem, prosím.


Ochranné známky
  • PMBOK® a PMI® jsou registrované ochranné známky Project Management Institute.

  • ITIL®, PRINCE2® a PRINCE2 Agile® jsou registrované ochranné známky AXELOS Limited používané s jejím svolením. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited používaná s jejím svolením. Všechna práva vyhrazena.

  • IPMA® je registrovaná ochranná známka International Project Management Association.

  • COBIT5® je registrovaná ochranná známka ISACA a IT Governance Institute.

  • GTD® a Getting Things Done® jsou registrované ochranné známky David Allen Company.

Kontakt
  • Sídlo: Vlasty Buriana 500, 19015 Praha 9

  • Telefon: 777 608 646

  • Email: info@ict-123.com