Strategické řízení

Hrajete šachy, nebo jste figurkou na šachovnici?

Šachy jsou velmi stará a známá hra. Každý ví, že cílem je dát soupeři mat. Průběh hry se skládá ze zahájení, střední hry a koncovky. Kdo při zahájení nemyslel na to, jak bude hrát střední hru, dá soupeři těžko mat. A tomu se říká strategie. No a hraní šachů je vlastně takové strategické řízení. Odborně by se to dalo říct třeba takhle:

Strategické řízení zahrnuje aktivity zaměřené na plánování a řízení dlouhodobého rozvoje firmy, na udržování souladu mezi dlouhodobými cíli a disponibilními zdroji (včetně lidských) a rovněž na soulad mezi firmou a prostředím, v němž firma existuje. Hlavním úkolem strategického řízení je vytyčování strategií a kontrola průběhu jejich realizace.

Zní to vznešeně. Ale co se za tím schovává? Je to vlastně neustále se opakující proces, který se skládá z několika kroků:

Strategické řízení - Proces

Strategická analýza

Kdykoli s čímkoli začínáme, je potřeba se podívat do zpětného zrcátka. A každé auto má těch zrcátek několik. Pomocí nich se můžu podívat pěkně dokola. To samé platí i pro strategickou analýzu. Pomocí různých metod (SLEPT, Porter, 7P, 7S apod.) se postupně podívám na všechny aspekty, které mě můžou ovlivnit. Jenže pouze pohledem do zpětného zrcátka se auto řídit nedá. Je potřeba se podívat i dopředu. Jak se asi budou jednotlivé analyzované aspekty vyvíjet v dohledné budoucnosti.? Na tom se pak dá určit strategie.

Určení strategie

Strategie je způsob jak dosáhnout svých dlouhodobých cílů. Při jejím určování se můžeme řídit různými hledisky. Může to být technologie. Může to být zaměření na určitou skupinu zákazníků či trh (generické strategie). A nebo to může být hledisko přístupu (lídr nebo následovník). Samozřejmě to můžeme všechno pěkně zkombinovat a uvařit stejný dort jako pejsek a kočička od Josefa Čapka. Aby nás z toho ale nebolelo břicho. Je proto dobré si to dopředu rozmyslet a držet se toho, jak jsme se rozhodli.

Realizace strategie

Jakýkoli plán bez realizace nemá smysl. Proto je ho potřeba i realizovat. Většinou si jednotlivé iniciativy rozdělíme v čase a podle oblastí. Z toho vznikne něco, čemu se vznešeně říká „roadmap“. Tedy cestovní mapa. V té si znázorníme pořadí, v jakém je potřeba postupovat, priority a hlavně jakým způsobem. Podle toho, jestli se jedná o něco velkého (program), menšího (projekt) anebo drobného (úkol). Je dobré mít nějaká objektivní kritéria, aby to nezáviselo od okamžité nálady či počasí. No a pak se do toho dáme. Tady nám pomůže jak projektové řízení, tak procesní řízení.

Kontrola výsledků

Tak jsme si určili dlouhodobé cíle i cíle jednotlivých iniciativ. Víme kam chceme dojít. Jenže to zabere nějaký čas. V případě programů či projektů to můžou být i roky. Určitě nechceme čekat tak dlouho na to, abychom zjistili, že jsme došli do jiného „města“. Proto si vždycky najdeme turistickou trasu a jdeme po značkách. No když na nějakou značku dlouho nenarazíme, tak ji začneme hledat, abychom se ujistili, že jsme nesešli z cesty. Stejné je to i s cíli. Každý strategický cíl je dobré doplnit dílčími nebo postupnými cíli. A ty pak sledujeme. Na to je velmi vhodná metoda BSC (Balanced Scorecards). Díky tomu máme jistotu, že na případné „bloudění“ přijdeme včas a můžeme to napravit bez zbytečných nákladů.


Pamatujte, je vždy lepší hrát šachy, než být figurkou na šachovnici Vaší konkurence.


Ochranné známky
  • PMBOK® a PMI® jsou registrované ochranné známky Project Management Institute.

  • ITIL®, PRINCE2® a PRINCE2 Agile® jsou registrované ochranné známky AXELOS Limited používané s jejím svolením. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited používaná s jejím svolením. Všechna práva vyhrazena.

  • IPMA® je registrovaná ochranná známka International Project Management Association.

  • COBIT5® je registrovaná ochranná známka ISACA a IT Governance Institute.

  • GTD® a Getting Things Done® jsou registrované ochranné známky David Allen Company.

Kontakt
  • Sídlo: Vlasty Buriana 500, 19015 Praha 9

  • Telefon: 777 608 646

  • Email: info@ict-123.com