DASA DevOps Fundamentals

DASA DevOps Fundamentals

Akreditovaný kurz DevOps Fundamentals je navržen tak, aby poskytoval základní vzdělání potřebné pro porozumění terminologie DevOps a pochopení jejích zásad a postupů. S pomocí klíčových konceptů a terminologie DevOps, případových studií v reálném životě, příkladů a interaktivních skupinových diskusí a rozsáhlých cvičení v každém modulu získáte základní pochopení DevOps.

Komu je kurz určen
 
 • DevOps inženýři
 • Vlastníci produktů
 • Integrační specialisté
 • Provozní manažeři
 • Manažeři řízení incidentů a změn
 • Systémoví administrátoři
 • Síťoví specialisté
 • Manažeři
 • Architekti infrastruktury a systémů
 • Testeři

Co vás naučíme

Na konci kurzu budete schopni:

 • Vysvětlit důvody pro využití DevOps
 • Definovat a vysvětlit klíčové koncepty aprincipy DevOps
 • Vysvětlit výhody použití DevOps
 • Popsat procesy dodávky služeb
 • Vysvětlit koncept automatizace testování systémů i infrastruktůry a zavádění automatizace nasazení systémů
 • Popsat jak DevOps využívá metody Agile a Lean
 • Ukázat nejznámější nástroje podporující DevOps
 • Vysvětlit kritické faktory při nasazení DevOps

Předcházející doporučené kurzy

Základní znalosti metod Agile, Scrum, Leam a principů ITSM vítány.

Navazující doporučené kurzy

 • DASA DevOps Professional - Enable and Scale
 • DASA DevOps Professional - Specify and Verify
 • DASA DevOps Professional - Create and Deliver
 • DASA DevOps Product Owner
 • DASA DevOps Leader
 • DASA DevOps Coach

Studijní materiály

Každý účastník kurzu obdrží příručku v agnlickém jazyku a další doplňují materiály. Výuka probíhá v českém nebo anglickém jazyku.

Délka kurzu

3 dny

Osnova kurzu

1) Introduction
2) DevOps Basics
3) Culture
4) Organization
5) Processes
6) Automation
7) Measurement & Improvement
8) Recap

Certifikační zkouška

 • Bez možnosti použití materiálů
 • Zkouška se koná na počítači
 • 40 otázek s výběrem ze 4  možností
 • 65% správných odpovědí pro úspěšné složení zkoušky
 • Délka 60 min (+15 min pro kandidáty kteří nemají angličtinu jako rodný jazyk)

Ochranné známky
 • PMBOK® a PMI® jsou registrované ochranné známky Project Management Institute.

 • ITIL®, PRINCE2® a PRINCE2 Agile® jsou registrované ochranné známky AXELOS Limited používané s jejím svolením. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited používaná s jejím svolením. Všechna práva vyhrazena.

 • IPMA® je registrovaná ochranná známka International Project Management Association.

 • COBIT5® je registrovaná ochranná známka ISACA a IT Governance Institute.

 • GTD® a Getting Things Done® jsou registrované ochranné známky David Allen Company.

Kontakt
 • Sídlo: Vlasty Buriana 500, 19015 Praha 9

 • Telefon: 777 608 646

 • Email: info@ict-123.com