DASA DevOps Product Owner

DASA DevOps Product Owner

Kurz DASA DevOps Product Owner rozšiřuje tradiční programy Agile Product Owner a zabývá se rozšířenou sadou požadavků, s nimiž se vlastník produktu setkává, když týmy začnou přejímat odpovědnosti Dev i Ops. Program pokrývá tradiční koncepty a schopnosti Agile a Scrum, ale v kontextu DevOps. Výsledkem je, že tento program je ideální pro nové a aspirační vlastníky produktů a vzrušující pro zkušené vlastníky produktů, kteří chtějí pochopit, jak se jejich role vyvíjí v důsledku technologií DevOps.

Komu je kurz určen

 • Stávajícím vlastníkům produktů bez certifikace
 • Projektovým manažerům
 • Top manažerům
 • Středním manažerům
 • Vlastníkům informací/procesů
 • Analytikům
 • Provozním manažerům
 • Architektům
 • Manažerům odpovědným za vztah se zákazníkem
 • Manažerů odpovědným za poskytování služeb

Co vás naučíme

Na konci kurzu budete schopni:

 • Porozumět konceptům Agile a Scrum.
 • Pochopit rámec Scrum.
 • Porozumět roli vlastníka produktu.
 • Diskutovat o roli a charakteristikách týmu DevOps.
 • Vysvětlit hlavní kompetence vlastníka produktu.
 • Popsat, co vlastník produktu dělá v praxi.
 • Vysvětlit práci vlastníka produktu.
 • Diskutovat o významu dodávání hodnoty.
 • Určit Vizi produktu.
 • Diskutovat, jak zapojit a ovlivnit zúčastněné strany, abyste maximalizovali hodnotu.
 • Využít různé techniky agilních odhadů používané vlastníky produktů.
 • Vysvětlit roli vlastníka produktu při správě produkt Backlog.
 • Diskutovat několik náročných situací vlastníka produktu.

Předcházející doporučené kurzy

Základní znalosti metod Agile, Scrum, Leam a principů ITSM vítány.

 • DASA DevOps Introduction
 • DASA DevOps Fundamentals

Navazující doporučené kurzy

 • DASA DevOps Fundamentals
 • DASA DevOps Leader
 • DASA DevOps Coach

Studijní materiály

Každý účastník kurzu obdrží příručku v agnlickém jazyku a další doplňují materiály. Výuka probíhá v českém nebo anglickém jazyku.

Délka kurzu

2 dny

Osnova kurzu

1) Introduction
2) Context of the Product owner
3) The role of the Product owner
4) Envisioning the Product
5) Maximizing Value
6) Translating Value
7) Delivering Value

Certifikační zkouška

 • Bez možnosti použití materiálů
 • Zkouška se koná na počítači
 • 40 otázek s výběrem ze 4  možností
 • 65% správných odpovědí pro úspěšné složení zkoušky
 • Délka 60 min (+15 min pro kandidáty kteří nemají angličtinu jako rodný jazyk)

Ochranné známky
 • PMBOK® a PMI® jsou registrované ochranné známky Project Management Institute.

 • ITIL®, PRINCE2® a PRINCE2 Agile® jsou registrované ochranné známky AXELOS Limited používané s jejím svolením. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited používaná s jejím svolením. Všechna práva vyhrazena.

 • IPMA® je registrovaná ochranná známka International Project Management Association.

 • COBIT5® je registrovaná ochranná známka ISACA a IT Governance Institute.

 • GTD® a Getting Things Done® jsou registrované ochranné známky David Allen Company.

Kontakt
 • Sídlo: Vlasty Buriana 500, 19015 Praha 9

 • Telefon: 777 608 646

 • Email: info@ict-123.com