Kurzy projektového řízení

Přehled kurzů

Dodejte výsledky svého projektu včas, v požadované kvalitě a v rámci schváleného rozpočtu.

Čím jedinečnější zadání dostaneme, tím větší je riziko, že se nám to nepovede. Proto se vyplatí vynaložit extra úsilí na zorganizování práce v podobě projektového řízení. Kurz poskytuje praktický úvod do řízení projektů, do jednotlivých fází životního cyklu projektu, jeho jednotlivých procesů a vybraných dovedností vedoucích projektů. Kurz je nezávislý na metodologii projektového řízení a použitých nástrojích. Účastník kurzu bude schopen samostatně naplánovat, řídit a ukončit malý nebo středně velký projekt.

Je libo přídavek?

Po zvládnutí základů řízení projektů jak teoreticky, tak i prakticky, stojí zato rozšířit paletu nástrojů projektového manažera o další nástroje. Kurz navazující na kurz "Praktické řízení projektů" rozšiřuje kompetence projektového manažera o další technické dovednosti, ale hlavně o dovednosti z oblasti sociální a kontextové. Účastník kurzu se naučí další způsoby jak definovat projekt, jak optimalizovat projektové plány, jak sledovat stav projektu a hlavně jak pracovat s lidmi, podílejícími se na projektu. Po absolvování obou kurzů má účastník dostatek znalostí ke složení certifikační zkoušky dle IPMA®, nebo PMI®.

Jak na to, když je toho na jednoho vedoucího projektu moc.

Když projekt naroste do velikosti, času nebo rozpočtu, stojí zato ho rozdělit do menších navzájem závislých částí a stane se z něj program. Kurz poskytuje ucelený pohled na řízení programu a jeho jednotlivých částí. Stejně jako projekt má i program svůj životní cyklus. Účastník kurzu se naučí jak definovat program, jak naplánovat a kontrolovat jeho jednotlivé komponenty a jak celý program ukončit. Dále se naučí, jaké procesy se při řízení programu využívají a kdy. Po absolvování kurzu má účastník dostatek znalostí ke složení příslušné certifikační zkoušky podle PMI®.

Využijte své zdroje optimálně a dosáhněte s nimi maximálních přínosů.

Zdroje jsou omezené. Ať už se jedná o lidi nebo peníze. Nelze proto rozpracovat příliš mnoho aktivit, ale pouze to důležité a to dokončit. Kurz poskytuje přehled všech procesů nutných k získání kompletního obrázku o plánovaných i probíhajících aktivitách a jejich stavu. Účastník kurzu se naučí jak přeměnit strategické cíle společnosti do posloupnosti vzájemně provázaných iniciativ a projektů tak, aby se tyto cíle naplnily, a jak sledovat jejich stav.

Což takhle recept, jak uvařit project?

Pokud se ve Vaší firmě řídí čím dál víc projektů, stojí zato mít jednotnou metodiku. To umožní, aby se jednotliví vedoucí projektu mohli soustředit na předmět projektu a ne na to, jak ho řídit. Výstupy z jednotlivých projektů budou porovnatelné a bude snadné se orientovat ve výsledcích jak jednotlivých projektů, tak i celého portfolia projektů. Akreditovaný kurz Vás provede podrobným postupem jak řídit projekt od prvního okamžiku až do konce podle metodiky PRINCE2®. Ukáže 7 principů, na kterých je postavená, 7 procesů a 7 témat, ze kterých se skládá. Účastník se naučí jednotlivé procesy, jednotlivé výstupy a kdy je čas je vytvořit. Po absolvování kurzu má účastník dostatek znalostí ke složení mezinárodní certifikační zkoušky PRINCE2® Foundation.

Detaily kurzu ...

Připravte si kuchařku podle svých potřeb a možností.

Každá metodika řízení projektů (PRINCE2®, PMI® nebo IPMA®) je pouhé doporučení jak řídit projekt. Není to standard, který musíte splnit do posledního písmenka. Akreditovaný kurz prohloubí Vaše znalosti metodiky PRINCE2® a zároveň Vám poskytne návod jak tuto metodiku integrovat do řízení projektů ve Vaší společnosti. Účastník se naučí jak vybírat z palety procesů a výstupů ty, které je nutné v konkrétním projektu použít, a které nikoli. Jak snižovat zbytečnou byrokratickou zátěž a využívat jenom to, co přináší užitek. Po absolvování kurzu má účastník dostatek znalostí ke složení mezinárodní certifikační zkoušky PRINCE2® Practitioner.

Spojte to nejlepší z PRINCE2® a agilních metod.

PRINCE2® jako standardní metodika řízení projektů nabízí robustní nástroje na řízení a kontrolu projektů v organizaci. Na druhou stranu ponechává dostatek volnosti na způsobu vytvoření produktů (výstupů) projektu. A to je přesně místo, kde je možné sáhnout po agilních metodách. Jedná se především o Scrum, Kanban a Lean Startup. PRINCE2 Agile® je akreditovaný kurz, který vás naučí, jak přizpůsobit PRINCE2® agilnímu prostředí. Jak tyto dva světy propojit a přitom využít toho nejlepšího co nabízejí. Po absolvování kurzu má účastník dostatek znalostí ke složení mezinárodní certifikační zkoušky PRINCE2 Agile® Practitioner (pouze pro majitele platné certifikace PRINCE2®).

Detaily kurzu ...

Zrychlete implementaci zamýšlených změn ve své organizaci a zvyšte pravděpodobnost úspěchu.

S každou změnou "status quo" jsou spojené náklady a rizika, že nedosáhnete svých cílů. Obzvlášť týkají-li se lidí. Systematický přístup k celému procesu změny tato rizika eliminuje. Kurz poskytuje ucelený pohled na proces přípravy změny, analýzu jednotlivých hráčů změny a vlastní způsob implementace změny. Účastník kurzu se naučí jak ukázat nutnost změny, jak spojit klíčové hráče do jednoho týmu, jak pracovat s emocemi, jak přesvědčit o výhodách, ale hlavně jak změny upevnit, aby je nešlo zvrátit.

Ochranné známky
  • PMBOK® a PMI® jsou registrované ochranné známky Project Management Institute.

  • ITIL®, PRINCE2® a PRINCE2 Agile® jsou registrované ochranné známky AXELOS Limited používané s jejím svolením. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited používaná s jejím svolením. Všechna práva vyhrazena.

  • IPMA® je registrovaná ochranná známka International Project Management Association.

  • COBIT5® je registrovaná ochranná známka ISACA a IT Governance Institute.

  • GTD® a Getting Things Done® jsou registrované ochranné známky David Allen Company.

Kontakt
  • Sídlo: Vlasty Buriana 500, 19015 Praha 9

  • Telefon: 777 608 646

  • Email: info@ict-123.com