Kurzy řízení IT

Přehled kurzů

Ovládněte každodenní činnosti v IT rychle a efektivně.

Prvořadým úkolem IT organizace je provozovat existující služby, aplikace a infrastrukturu tak, aby je mohli uživatelé využívat pro plnění svých úkolů. Kurz poskytuje ucelený přehled jednotlivých procesů, pokrývajících celý životní cyklus IT služeb. Účastník kurzu se naučí, co to je životní cyklus IT služby a jaké procesy obsahuje. Naučí se jak tyto procesy efektivně využívat pro svoji každodenní práci a základní principy jejich implementace. Na konci bude účastník připraven složit mezinárodně platnou certifikační zkoušku.

Detaily kurzu ...

Neskončete pouze u namalovaných ITIL® procesů, používejte je!

Tak už víte, co je to ten ITIL® vlastně zač. Na kurzu ITIL® Foundation jste se dozvěděli, k čemu ITIL® je, co je to IT služba, jaké procesy jsou potřeba, co se v nich dělá a kdo s nimi pracuje. Ale nedozvěděli jste se jak ITIL® procesy uvést do života, čím začít, jak přesvědčit lidi, jak to změřit a hlavně odůvodnit. A o tom právě je akreditovaný kurz ITIL® Practitioner. Ukáže Vám jak na to. Jak “žít” procesy, nejenom malovat. Na konci bude účastník připraven složit mezinárodně platnou certifikační zkoušku (podmínkou je platná certifikace ITIL® Foundation).

Detaily kurzu ...

Definujte co je třeba udělat, abyste naplnili očekávání majitelů a vedení společnosti.

Kurz akreditovaný APMG poskytuje úvod do řízení a vedení IT v organizacích. Kurz ukazuje, jakým způsobem je možné propojit cíle organizace s cíli IT a s jeho jednotlivými součástmi. Jakým způsobem integrovat jednotlivé standardy a doporučení jako např. ITIL®, TOGAF®, ISO 20000, ISO 27000 apod. Jakým způsobem zhodnotit úroveň procesů a jakým způsobem implementovat jednotlivé pilíře řízení a vedení IT. Účastník kurzu se naučí definovat cíle pro IT, zhodnotit a zlepšovat úroveň činností IT. Účastník bude připraven složit mezinárodně platnou certifikační zkoušku.

Detaily kurzu ...

"Ukočírujte" IT specialisty bez znalosti IT tak, aby Vám to přineslo maximální užitek.

Je to těžké řídit vysoce odbornou oblast jako je IT bez hlubších technických znalostí. Ale je to možné. Je to možné pomocí IT služeb a procesů. Kurz ukazuje, jak definovat IT služby, resp. procesy a očekávání na jejich poskytování. Ukazuje, jaké oblasti se v rámci IT mají řídit a jak. Účastník kurzu se naučí definovat svoje požadavky a očekávání. Naučí se, jaké otázky klást příslušným IT specialistům, aby byly tyto požadavky a očekávání naplněny. A hlavně jak to všechno dostat pod kontrolu.

Zvládněte s lehkostí svou novou roli IT manažera, aniž byste museli objevovat Ameriku.

Je to velká změna, když se z technika stane manažer. Kurz poskytuje úvod do role manažera a jeho povinností. Ukáže, co všechno má manažer obecně dělat a jaké oblasti pokrýt, jedná-li se o manažera IT oddělení. Účastník kurzu získá přehled o tom jak rozhodovat, delegovat, motivovat a komunikovat. Jaká doporučení a normy je možné využívat při řízení IT. Jak zajistit, aby to přinášelo užitek a nepřidělávalo zbytečnou práci.

Ochranné známky
  • PMBOK® a PMI® jsou registrované ochranné známky Project Management Institute.

  • ITIL®, PRINCE2® a PRINCE2 Agile® jsou registrované ochranné známky AXELOS Limited používané s jejím svolením. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited používaná s jejím svolením. Všechna práva vyhrazena.

  • IPMA® je registrovaná ochranná známka International Project Management Association.

  • COBIT5® je registrovaná ochranná známka ISACA a IT Governance Institute.

  • GTD® a Getting Things Done® jsou registrované ochranné známky David Allen Company.

Kontakt
  • Sídlo: Vlasty Buriana 500, 19015 Praha 9

  • Telefon: 777 608 646

  • Email: info@ict-123.com