Kurzy strategického řízení

Přehled kurzů

Zjistěte co má na Vás vliv a co to pro Vás znamená. 

Prostředí kolem nás se mění a přitom nás tolik ovlivňuje. Kurz poskytuje návod jak systematicky přistoupit k analýze všeho co má vliv na naše podnikání, jak to zhodnotit a jak vyvodit závěry, které budou podkladem pro určení Vaší strategie. Účastník kurzu se naučí jak postupovat od vnějších obecných faktorů k vnitřním, velmi specifickým faktorům. Jak je uchopit, aby bylo na jejich základě možné definovat firemní (či osobní) strategii.

Určete co budete dělat zitra či pozítří. Nebo to snad necháte na Vaší konkurenci? 

V době kdy se daří, je potřeba přemýšlet, co budu dělat zítra či pozítří. Až se přestane dařit, bude už pozdě. Kurz poskytuje návod jak postupovat při tvorbě firemní, obchodní či jiné strategie. Jaké možnosti existují a jaké mají výhody či nevýhody. Účastník kurzu se naučí jak shrnout výsledky strategických analýz, jak vybrat to podstatné, jak definovat strategické cíle a jak určit klíčové iniciativy pro jejich naplnění. Pamatujte, štěstí přeje připraveným.

Využijte své zdroje optimálně a dosáhněte s nimi maximálních přínosů. 

Zdroje jsou omezené. Ať už se jedná o lidi nebo peníze. Nelze proto rozpracovat příliš mnoho aktivit, ale pouze to důležité a to dokončit. Kurz poskytuje přehled všech procesů nutných k získání kompletního obrázku o plánovaných i probíhajících aktivitách a jejich stavu. Účastník kurzu se naučí jak přeměnit strategické cíle společnosti do posloupnosti vzájemně provázaných iniciativ a projektů tak, aby se tyto cíle naplnily, a jak sledovat jejich stav.

Zrychlete implementaci zamýšlených změn ve své organizaci a zvyšte pravděpodobnost úspěchu. 

S každou změnou "status quo" jsou spojené náklady a rizika, že nedosáhnete svých cílů. Obzvlášť týkají-li se lidí. Systematický přístup k celému procesu změny tato rizika eliminuje. Kurz poskytuje ucelený pohled na proces přípravy změny, analýzu jednotlivých hráčů změny a vlastní způsob implementace změny. Účastník kurzu se naučí jak ukázat nutnost změny, jak spojit klíčové hráče do jednoho týmu, jak pracovat s emocemi, jak přesvědčit o výhodách, ale hlavně jak změny upevnit, aby je nešlo zvrátit.

Ochranné známky
  • PMBOK® a PMI® jsou registrované ochranné známky Project Management Institute.

  • ITIL®, PRINCE2® a PRINCE2 Agile® jsou registrované ochranné známky AXELOS Limited používané s jejím svolením. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited používaná s jejím svolením. Všechna práva vyhrazena.

  • IPMA® je registrovaná ochranná známka International Project Management Association.

  • COBIT5® je registrovaná ochranná známka ISACA a IT Governance Institute.

  • GTD® a Getting Things Done® jsou registrované ochranné známky David Allen Company.

Kontakt
  • Sídlo: Vlasty Buriana 500, 19015 Praha 9

  • Telefon: 777 608 646

  • Email: info@ict-123.com