BPMN

A jak to tedy mám udělat?

Určitě to znáte. Někam přijdete a máte něco udělat. Otázka zní jak. Můžu si celý postup sám vymyslet, nebo můžu pozorovat jak to dělají ostatní. V obou případech to zabere zbytečný čas a výsledek je vždy nejistý. Proto je nejlepší se podívat na nějaký obrázek, schema, kde je namalované, jak by se daná práce měla dělat. Možností jak takový obrázek namalovat je hodně. Proto je potřeba se domluvit na nějakých pravidlech. Jak zobrazit jednotlivé činnosti, jak je popsat, jak je propojit apod. Jedna z možností je Business Process Model and Notation (BPMN) aktuálně ve verzi 2. Oficiální definice vypadá následovně:

Business Process Model and Notation (BPMN) je soubor principů a pravidel, který slouží pro grafické znázorňování podnikových procesů pomocí procesních diagramů.

Co to znamená a jak to funguje? To už je další otázka. Nejdřív je dobré si uvědomit, že existují různé procesy a různé úrovně detailů jejich popisu. Podle toho je můžeme rozdělit do tří skupin: 

 • Podnikové (vnitřní) procesy - detailní popisy procesů tak, jak se vykonává činnost za činností pro interní potřebu firmy
 • Abstraktní (vnější) procesy - sada procesů bez detailního popisu tak, jak se jeví při pohledu zvenčí
 • Spolupracující (globální) procesy - procesy propojující abstraktní (vnější) procesy při spolupráci několika firem 

Jakmile si rozdělíme procesy, můžeme se začít zabývat jejich vlastním popisem. Jednotlivé modely se skládají ze vzájemně propojených prvků. BPMN definuje hoooodně prvků. To je ta špatná zpráva. Ta dobrá zpráva je, že si většinou vystačíme pouze s několika z nich. Abychom byli přesní tak s 9 prvky. Celé BPMN je totiž rozdělené do čtyř skupin, které na sebe navazují, a každá  skupina rozšiřuje možnosti těch ostatních. A právě první dvě skupiny obsahují zmiňovaných 9 prvků v několika kategoriích: 

Prvky (objekty) aktivit: 

 • Událost (Event) je reprezentovaná kroužkem a představuje určitý stav v procesu. V každém procesu jsou nejméně dvě události, začátek a konec procesu.
 • Aktivita (Activity) je reprezentovaná obdelníkem a představuje určitou činnost nebo skupinu činností v rámci procesu.
 • Brána (Gateway) je reprezentovaná kosočtvercem a představuje rozdělení nebo spojení větví procesu. V podstatě existují tři základní možnosti, AND (všechny možnosti současně), OR (jedna nebo více možností) a XOR (pouze jedna z možností). 

Prvky (objekty) spojení: 

 • Posloupnost (Sequence flow) je reprezentovaná plnou čarou se šipkou a představuje směr postupu v rámci procesu. Určuje jak jednotlivé aktivity následují jedna po druhé.
 • Zpráva (Message flow) je reprezentovaná čárkovanou čarou se šipkou a představuje tok předávání informací mezi jednotlivými aktivitami.
 • Asociace (Association) je reprezentovaná tečkovanou čarou se šipkou a představuje vztah mezi aktivitou a jejími vstupy či výstupy. 

Artefakty: 

 • Data (Data) jsou reprezentovaná obdelníkem s přeloženým rohem a představují vstupy nebo výstupy pro jednotlivé aktivity procesu, nebo pro proces jako celek. Data mohou být v elektronické (databáze) nebo fyzické (papír) podobě.
 • Skupina (Group) je reprezentovaná čárkovaným obdelníkem a sdružuje různé objekty do logických celků, aby se popis procesu zjednodušil a zpřehlednil.
 • Anotace (Annotation) je reprezentovaná hranatou závorkou a představuje textové popisy a doplňující informace k jednotlivým procesům. 

Pomocí těchto základních devíti prvků je možné popsat většinu procesů. Další prvky už jenom popis procesu doplňují a zpřesňují. Ty by se měly použít pouze v nejnutnějších případech. Primární je totiž vždy to, aby tomu rozuměl ten, kdo se tím má řídit. A čím víc prvků použijeme, tím to pro něj bude obtížnější. A v určitý okamžik se na to vykašle, protože už to bude moc složité a udělá si to po svém. V ten okamžik celý popis ztratí smysl. Příkladem může být popis procesu objednání zboží na internetu v podstatě v libovolném e-shopu:

BPMN - Proces

 


Pamatujte, nejlepší způsob jak říct lidem co a jak mají dělat je pomocí obrázku. Obrázek by pak měl být jednoduchý, přehledný a srozumitelný. A v tom vám může pomoct BPMN.


Ochranné známky
 • PMBOK® a PMI® jsou registrované ochranné známky Project Management Institute.

 • ITIL®, PRINCE2® a PRINCE2 Agile® jsou registrované ochranné známky AXELOS Limited používané s jejím svolením. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited používaná s jejím svolením. Všechna práva vyhrazena.

 • IPMA® je registrovaná ochranná známka International Project Management Association.

 • COBIT5® je registrovaná ochranná známka ISACA a IT Governance Institute.

 • GTD® a Getting Things Done® jsou registrované ochranné známky David Allen Company.

Kontakt
 • Sídlo: Vlasty Buriana 500, 19015 Praha 9

 • Telefon: 777 608 646

 • Email: info@ict-123.com