Balanced Scorecard

Peníze, peníze, penízky ....

Tak tohle říkával strýček Skrblík, když počítal svoje peníze. Každé podnikání je o penězích. Jenom to většinou nedopadne moc dobře, když se soustředíme jenom na ty peníze. To si uvědomili pánové Kaplan a Norton a vymysleli Balanced ScoreCard, neboli BSC. Co že to vlastně je?

BSC je systém vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku, který vytváří vazbu mezi strategií a operativními činnostmi s důrazem na měření výkonu a to jak krátkodobě, tak dlouhodobě.

O čem to celé je? Většina majitelů firem má dlouhodobé cíle pro svoji firmu. Tyto cíle jsou například "Do roku XY budeme jedničkou na trhu". Tyto cíle je potřeba rozdělit do dílčích cílů a průběžně měřit, jestli jich dosahujeme. Bohužel jenom finanční parametry nestačí. Z krátkodobého pohledu mohou totiž vypadat velmi dobře, ale dlouhodobějšího cíle se stejně nedosáhne. Proto je potřeba se podívat na řízení firmy i z jiného úhlu. Pánové Norton a Kaplan identifikovali čtyři na sobě navzájem závislé úhly pohledu:

Balanced Scorecard - Přehled

V rámci zákaznického pohledu se zaměřujeme na trh. To znamená stávající zákazníci, noví zákazníci, konkurence, podíl na trhu, portfolio produktů apod. Dalším pohledem jsou finance. To je klasická kategorie. Tady se zaměřujeme na tvrdá čísla jako je například obrat, zisk, náklady, investice, úvěry, skladové zásoby apod. Procesní pohled se dívá dovnitř firmy. Jak dobře firma funguje. To znamená jaké máme procesy, jakou úroveň zralosti mají, jak moc jsou pod kontrolou, jak jsou automatizované, jestli jsou "lean" apod. Někdy je dobré si i položit otázku, jestli máme procesy, které potřebujeme. Posledním úhlem pohledu je budoucnost. Jak se připravuji na budoucí výzvy, jak rozvíjíme znalosti a dovednosti zaměstnanců, jaká je firemní kultura, fluktuace apod.

 Kombinací cíle firmy a jednotlivých pohledů je pak možné definovat jednotlivé dlohodobé cíle a způsoby jejich měření (KPI). Ty je pak možné rozdělit do dílčích cílů. Jenže to je pořád příliš vzdálené od jednotlivých útvarů a od jednotlivých pracovníků. Když jim takovéto cíle ukážeme, nebudou vědět, co to pro ně znamená. Pracovníci se v nich musejí najít. Musejí poznat, co konkrétního musí každý z nich udělat. Samozřejmě ideální je, když jsou firemní cíle v souladu se soukromými cíli jednotlivých pracovníků. Dobrým příkladem může být třeba IT. V oblasti IT existuje "best practice" nazvaný COBIT®. Jedním z jeho principů je tzv. "kaskádování cílů". To je postavené na následujícím postupu:


Balanced Scorecard - Kaskádování cílů

 Tento postup je samozřejmě možné aplikovat na všechny oblasti firmy. Do jaké úrovně jít už samozřejmě závisí na potřebách a složitosti. Vždycky je ale lepší začít s málem a po ověření, že to funguje, přidávat dlaší úrovně a další oblasti.

 


Pamatujte, vznešené fráze o tom, že chcete být jedničkou na trhu jsou hezké, ale každý pracovník musí vědět, co pro to musí udělat. A s tím pomůže Balanced ScoreCards (BSC).


Ochranné známky
  • PMBOK® a PMI® jsou registrované ochranné známky Project Management Institute.

  • ITIL®, PRINCE2® a PRINCE2 Agile® jsou registrované ochranné známky AXELOS Limited používané s jejím svolením. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited používaná s jejím svolením. Všechna práva vyhrazena.

  • IPMA® je registrovaná ochranná známka International Project Management Association.

  • COBIT5® je registrovaná ochranná známka ISACA a IT Governance Institute.

  • GTD® a Getting Things Done® jsou registrované ochranné známky David Allen Company.

Kontakt
  • Sídlo: Vlasty Buriana 500, 19015 Praha 9

  • Telefon: 777 608 646

  • Email: info@ict-123.com