DevOps

Kdy už tam budem?

Tak tuhle otázku znají všichni rodiče. Stejně se ale ptá business IT, když něco potřebuje. A většinou dostane odpověď "Brzy, ale nejdřív musíme udělat tohle a tohle a tohle a ...". No a protože business na IT závisí čím dál tím víc, je netrpělivý. Proto vznikly agilní metodiky, jako třeba Scrum. K čemu je ale rychle připravený software, když jeho instalace zabere tolik času? Proč to trvá tak dlouho? Jak to zrychlit? Odpovědí může být DevOps.
DevOps je specifický přístup k procesům vývoje, nasazení a provozování softwarových aplikací tak, že odstraňuje překážky na cestě od zadání k použití, pomocí automatizace ji zrychluje a zkvalitňuje výsledky práce celého IT. Je to spojení názvů dvou klíčových útvarů, DEVelopment a OPEration.

DevOps

A co že to znamená? Tak v první řadě je potřeba si uvědomit CELÝ proces. Nejenom jednotlivé části (vývoj, nasazení, provoz). Tento proces se skládá z několika částí a vypadá následovně:

 • Plan
 • Code
 • Build
 • Test
 • Release
 • Deploy
 • Operate

Bohužel o různé části procesu se starají různé týmy, které mají různé manažery, různé cíle a velmi často se ani neznají. Je proto těžké tímto procesem projít rychle a kvalitně od začátku do konce. Existují sice různé "nástroje" jak na to, ale ...

DevOps proces

Abychom toho dosáhli, je nutné si uvědomit, že to celé stojí na lidech. Na jejich schopnosti se domluvit a spolupracovat. Základem je tedy firemní kultura. A to kultura, kde spolu lidé mluví, kde spolupracují, kde se navzájem neobviňují a kde si věří. Teprve pak začnou procesy a nástroje fungovat. To se promítá do pilířů, na kterých je DevOps postavený. Různé zdroje je různě pojmenovávají, ale v podstatě se jedná o model CAMS. I z toho je vidět, že dva ze čtyř pilířů jsou o lidech a druhé dva se bez nich neobejdou. Bez lidí to fungovat nebude.

CAMS

A co mi to může přinést? To je otázkou. Respektive otázkou je, co to přinese celé organizaci. Klíčové benefity jsou:

 • Rychlost (Time to market) - Rychlejší realizace požadavků přináši nejenom konkurenční výhodu, ale hlavně se promítne do obratu organizace.
 • Kvalita - Pomocí automatizace se jednozanačně a prokazatelně snižují výpadky. V případě, že nastanou, snižuje se doba jejich trvání. To se samozřejmě promítne do zvýšení obratu, ale i snížení nákladů.
 • Výkonnost - Díky optimalizaci procesů a jejich automatizaci dojde ke zvýšení výkonnosti celé organizace, což se opět promítne ve zvýšení obratu a snížení nákladů.
 

Pamatujte, že aplikace, která se nedostane k uživateli včas, nic nepřináší. A s tím pomáhá právě DevOps.


Ochranné známky
 • PMBOK® a PMI® jsou registrované ochranné známky Project Management Institute.

 • ITIL®, PRINCE2® a PRINCE2 Agile® jsou registrované ochranné známky AXELOS Limited používané s jejím svolením. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited používaná s jejím svolením. Všechna práva vyhrazena.

 • IPMA® je registrovaná ochranná známka International Project Management Association.

 • COBIT5® je registrovaná ochranná známka ISACA a IT Governance Institute.

 • GTD® a Getting Things Done® jsou registrované ochranné známky David Allen Company.

Kontakt
 • Sídlo: Vlasty Buriana 500, 19015 Praha 9

 • Telefon: 777 608 646

 • Email: info@ict-123.com