IPMA

Řidič ten tvrdej chleba má

Musí znát volant, brzdy, spojku a plyn, válce, písty, a rychlostní skříň, chladič, čerpadlo, diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventil, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasi, svíčky, … To je z písničky, ve které starý dispečer Voda radil mladému řidiči autobusu. Ta písnička je dlouhá, protože každý řidič toho musí znát hodně. Stejně je na tom i ten, kdo chce řídit projekty. Musí toho znát hodně. A aby se v tom jeden vyznal, česká IPMA na základě mezinárodního standardu vytvořila “Národní standard kompetencí projektového řízení (CzNCB)”. Odborně by se dal popsat následovně:

CzNCB se zabývá nosnými pojmy projekt, úspěšnost projektu, profesionální projektové řízení a kompetence. Dále rozpracovává obsah kompetencí ve třech oblastech (technické, sociální a kontextové). Rozebírá procesní kroky v rámci jednotlivých kompetencí a literaturu, ze které je možno čerpat potřebné znalosti daného elementu.

Co tedy vlastně tento dokument obsahuje? Celý obsah je rozdělen do několika kapitol a příloh: 

1. Všeobecná část 

Každý řidič, stejně jako projektový manažer, musí znát základní pojmy. Bez těchto základních pojmů by se totiž nedomluvil s kolegy. Nevěděl by, na které straně silnice řídit. Proto je potřeba definovat pojmy jako je projekt, projektové řízení apod. Stejně tak je dobré určit, co se rozumí kompetencemi. Je prostě potřeba vymezit hřiště a určit všechny hráče hry zvané projektové řízení. 

2. Kompetence projektového manažera 

Aby člověk získal řidičský průkaz, musí splnit určité podmínky. Musí mít určité kvalifikační předpoklady. Stejně tak i projektový manažer. V této části je přehledným způsobem řečeno, co všechno by asi tak projektový manažer měl umět. Jaké kompetence by si měl postupně osvojit. 

3. Role a požadavky stupňů IPMA

 Chcete-li řídit osobní auto, musíte mít příslušný řidičský průkaz. Stejným způsobem fungují jednotlivé stupně certifikace projektových manažerů dle IPMA. Tyto stupně určují, jak velké projekty je projektový manažer schopen řídit. Začíná se u spolupodílnictví na řízení (IPMA-D). Pak se postupuje přes menší projekty (IPMA-C) až ke komplexním projektům (IPMA-B). Nejvyšším stupněm je potom řízení celých portfólií projektů jako jejich ředitel (IPMA-A). 

4. Obsah kompetencí

 Tak a tady už máme jednotlivé kompetence. Ty se dělí do tří skupin a je jich dohromady 46. Technické kompetence určují jednotlivé “tvrdé” dovednosti, jako je například plánování všech aspektů projektu, analýza rizik, tvorba rozpočtu, sledování stavu projektu apod. Sociální kompetence určují tzv. “měkké” dovednosti. Ty se vztahují převážně k práci s lidmi, např. komunikace, řešení konfliktů, motivace apod. Nakonec tu máme kontextové kompetence. Ty zasazují projekt do určitého prostředí. Prostředí totiž může projekt ovlivnit, a to pozitivně nebo negativně. Zároveň může projekt ovlivnit svoje prostředí. 

Přílohy 

V rámci příloh pak najdete informace o tom, kde najít další informace ke studiu, jaké další nástroje je možné používat a slovníček základních pojmů.


Pamatujte, IPMA ve svém dokumentu CzNCB popsala, co se musíte naučit, abyste mohli řídit “auto” (projekt).


Ochranné známky
  • PMBOK® a PMI® jsou registrované ochranné známky Project Management Institute.

  • ITIL®, PRINCE2® a PRINCE2 Agile® jsou registrované ochranné známky AXELOS Limited používané s jejím svolením. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited používaná s jejím svolením. Všechna práva vyhrazena.

  • IPMA® je registrovaná ochranná známka International Project Management Association.

  • COBIT5® je registrovaná ochranná známka ISACA a IT Governance Institute.

  • GTD® a Getting Things Done® jsou registrované ochranné známky David Allen Company.

Kontakt
  • Sídlo: Vlasty Buriana 500, 19015 Praha 9

  • Telefon: 777 608 646

  • Email: info@ict-123.com