Kepner-Tregoe

Když malá násobilka nestačí

Všichni se učíme malou násobilku už na základní škole. No a když nám dá někdo jednoduchý případ typu 2x2, automaticky víme, jaký je výsledek. Jenže když je příklad složitější, malá násobilka nestačí. Buď musíme použít kalkulačku a nebo nějakou metodu jak takový příklad spočítat. Stejné je to s řešením problémů. Pokud je problém jednoduchý, vystačíme si se selským rozumem, případně se zkušeností. Jakmile je ale problém složitější, potřebujeme nějakou metodu. Bohužel většinou sklouzneme k metodě pokus/omyl. Ta ale bývá málokdy rychlá, levná a spolehlivá. Je třeba sáhnout po něčem jiném. Třeba metoda pánů Kepnera a Tregoe. A co že to je?
Kepner-Tregoe Problem Solving and Decision Making je racionální a systematický proces zhodnocení situace, analýzy problému, výběru řešení a eliminace potenciálních rizik.
Co to znamená? V první řadě se jedná o proces. To znamená sada opakovaných činností. Celý proces se skládá ze čtyř podprocesů. Každý z nich má svůj význam a svůj čas. V rámci každého z nich máme nějaké aktivity, ale hlavně spoustu otázek, na které je potřeba odpovědět


Kepner-Tregoe proces

 

1) Vyjasnění situace (Situation appraisal) 

Tento podproces nám odpoví na otázku: "Co že se to vlastně děje?”. Jeho cílem je porozumět stávající situaci, určit, co nás pálí, a rozhodnout, co z toho je to nejdůležitější. Vždy je dobré řešit jednu věc po druhé. Příliš mnoho věcí najednou škodí. Podproces se skládá ze čtyř základních kroků:

 • Identifikovat, co nás pálí 
 • Určit priority 
 • Rozhodnout, kudy se vydet 
 • Určit, koho a co k tomu potřebujeme 

2) Analýza problému (Problem analysis) 

Tento podproces nám odpoví na otázku: "Proč se to stalo?”. Cílem tohoto procesu je určit příčinu našich starostí. Často se totiž vyřeší pouze následek, ale zapomene se na skutečnou příčinu. A ta může být docela dobře schovaná. Podproces se skládá z pěti základních kroků: 

 • Definovat problém 
 • Identifikovat možné příčiny 
 • Vyhodnotit možné příčiny
 • Potvrdit pravou příčinu
 • Hledat příčinu příčiny

3) Analýza a výběr rozhodnutí (Decision analysis) 

Tento podproces pak odpoví na otázku “A co s tím uděláme?”. Jeho cílem je racionálně a objektivně rozhodnout, která z možných variant je nejvhodnější. A to na základě jasných kritérií a faktů. To přispívá hlavně k transparentnosti rozhodování a k zamezení různých domněnek. Podproces se skládá zase z pěti základních kroků: 

 • Definovat rozhodnutí 
 • Vyjasnit účel 
 • Vyhodnotit varianty 
 • Analyzovat rizika 
 • Udělat vlastní rozhodnutí 

4) Analýza potenciálních problémů a rizik (Potential problem analysis

Tento podproces nám odpoví na otázku: "Na co si máme dát pozor?”. Cílem tohoto podprocesu je identifikovat potenciální problémy a rizika. K nim pak způsob jejich eliminace tak, aby se plán podařil. Chce to být připravený a pak nás nic nezaskočí. Podproces se skládá opět z pěti základních kroků: 

 • Identifikovat potenciální problémy 
 • Identifikovat potenciální příčiny 
 • Určit preventivní opatření 
 • Připravit náhradní opatření 
 • Určit spouštěcí události 

Na závěr je dobré si uvědomit i “systematičnost" metody Kepner-Tregoe. Pro každý krok každého podprocesu existuje určitá sada otázek, které je potřeba položit. A pokud se položí správným způsobem, ve správný okamžik a správným lidem, efektivní řešení problému se určitě najde. Pamatujte, když malá násobilka nestačí, potřebujeme nástroj. A tím je pro řešení problémů metoda Kepner-Tregoe.  Ochranné známky
 • PMBOK® a PMI® jsou registrované ochranné známky Project Management Institute.

 • ITIL®, PRINCE2® a PRINCE2 Agile® jsou registrované ochranné známky AXELOS Limited používané s jejím svolením. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited používaná s jejím svolením. Všechna práva vyhrazena.

 • IPMA® je registrovaná ochranná známka International Project Management Association.

 • COBIT5® je registrovaná ochranná známka ISACA a IT Governance Institute.

 • GTD® a Getting Things Done® jsou registrované ochranné známky David Allen Company.

Kontakt
 • Sídlo: Vlasty Buriana 500, 19015 Praha 9

 • Telefon: 777 608 646

 • Email: info@ict-123.com