Myšlenkové mapy

Na plný plyn

Mozek. Každý ho máme. Ale ne každý ho umí používat. Natož efektivně. Jak na to? Třeba pomocí myšlenkových map. Co to je? Honosná definice myšlenkových map může znít třeba takto:

"Myšlenková mapa (někdy také mentální mapa) je grafické uspořádání klíčových slov, doplněné obrázky vyznačující vzájemné vztahy a souvislosti. Může být využívána například k učení, plánování nebo řešení problémů."

Co to ale znamená? Znamená to, že se snažíme využít toho, jak mozek funguje. V první řadě víme, že mozek má dvě hemisféry, pravou a levou. Každá se zaměřuje na něco jiného. Ta levá má ráda logiku, fakta, strukturu, data, informace apod. Ta pravá naopak miluje emoce, pocity, intuici, obrázky, barvičky apod. Každý z nás preferuje jednu z nich. Tu umí používat a tu druhou  zanedbává. A proto používá mozek tak trochu na "na půl" plynu. No a myšlenkové mapy ze svojí podstaty nutí používat obě hemisféry a tůdíž náš mozek pracuje efektivněji.

V druhé řadě je dobré vědět, že se náš mozek skládá z mnoha neuronů. Je jich fakt hodně. Neuron vypadá jako chobotnice. Má svoje jádro a z něj vystupují chapadla. Na nich jsou přísavky připravené vytvořit spojení s  jiným neuronem. Tomuto spojení se říká synapse. Ta vznikne tak, že si spojíme dvě informace dohromady. Vytvoříme asociaci. Ty můžou být jednoduché, jako třeba číselné řady, dny v týdnu, měsíce, barvy apod. Nebo můžou být komplikované, jako třeba slovíčka cizích jazyků, hystorické údaje, odborné znalosti apod. Čím častěji je opakujete, tím je vazba pevnější. No a myšlenkové mapy právě takové vazby vytvářejí. Proto je snadné si pomocí myšlenkových map informace zapamatovat a následně vybavit. Svou roli hraje i to, že jsou všechny informace na jednom listu papíru. I když může být docela velký. 

No a jak se myšlenkové mapy vytvářejí? Začneme od středu papíru, kam namalujeme či napíšeme, o čem celá myšlenková mapa bude. To by mělo být výrazné, aby každý na první pohled poznal o čem to celé bude.   

Myšlenková mapa - téma

Z tohoto "počátku" budou vycházet paprsky (chapadla) k jednotlivým kategoriím informacím (klíčovým slovům). Tím vznikají první asociace. Kategorie jsou řazeny většinou ve směru hodinových ručiček. To je totiž způsob jak čteme informace uspořádané v kruhu. Naučili jsme se to už v dětství. 

Myšlenková mapa - Kategorie

Z těchto kategorií postoupíme k větším detailům. Z nich pak k ještě větším detailům atd. Ty pak můžeme spojit pomocí dalších vazeb. Tímto způsobem vznikne krásná chobotnice. Výhodou je, že máme všechny informace na jednom listu papíru, ale hlavně máme je propojené pomocí vazeb (asociací). 

Myšlenková mapa - Detaily

No a na závěr přidáme nějaké ikonky, barvičky, tvary a další vazby abychom polechtali pravou hemisféru. 

Myšlenková mapa - Finální

 


Pamatujte, že mozek nejlépe přinutíte pracovat tím, že využijete jeho přirozených vlastností. A s tím právě pomáhají myšlenkové mapy.


Ochranné známky
  • PMBOK® a PMI® jsou registrované ochranné známky Project Management Institute.

  • ITIL®, PRINCE2® a PRINCE2 Agile® jsou registrované ochranné známky AXELOS Limited používané s jejím svolením. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited používaná s jejím svolením. Všechna práva vyhrazena.

  • IPMA® je registrovaná ochranná známka International Project Management Association.

  • COBIT5® je registrovaná ochranná známka ISACA a IT Governance Institute.

  • GTD® a Getting Things Done® jsou registrované ochranné známky David Allen Company.

Kontakt
  • Sídlo: Vlasty Buriana 500, 19015 Praha 9

  • Telefon: 777 608 646

  • Email: info@ict-123.com