PRINCE2®

Dneska si uvaříme bramboračku

Jakmile se rozhodnete, co si dáte k večeři, tak je potřeba si říct, jak a kdy se do toho pustíte. Co si potřebujete připravit, co z toho máte a co nemáte, ale hlavně podle jakého receptu. Stejné je to i s projektem. Nejpodrobnější postupy jak na projekt Vám nabízí PRINCE2®, což je jedno z nejpoužívanějších doporučení na řízení projektů. Oficiální definice je následující:

PRINCE2® (PRoject IN Controlled Environment) je strukturovaná metoda pro efektivní a účinné řízení projektů postavená na 7 principech, 7 tématech a 7 procesech.

Co to celé znamená? V první řadě je to strukturovaná metoda. Pomocí struktury vnáší pořádek a řád do chaosu. V rámci projektů je potřeba udělat spoustu věcí s různými lidmi. Pokud to budou dělat, jak se jim zachce, asi to nedopadne dobře. Na druhou stranu nečekejte doporučení, jaký SW pro řízení projektu použít. To už je na Vás, a to včetně rozhodnutí co všechno z PRINCE2® použijete. 

Základem je vědět, co všechno musíte udělat a v jakém pořadí. Tím se zabývají procesy. PRINCE2® definuje 7 procesů, které pokrývají celý životní cyklus projektu od přípravy projektu až do jeho ukončení. Tyto procesy tvoří procesní model PRINCE2®. Každý proces definuje, jaké aktivity je potřeba udělat, co je vstupem a hlavně co je jejich výstupem. Těchto 7 procesů je následujících: 

 •  Zahájení projektu (Starting up a project - SU)
 •  Směrování projektu (Directing a project - DP)
 •  Nastavení projektu (Initiating a project - IP)
 •  Kontrola etapy (Controlling a stage - CS)
 •  Řízení dodání produktu (Managing product delivery - MP)
 •  Řízení přechodu mezi etapami (Managing a stage boundary - SB)
 •  Ukončení projektu (Closing a project - CP) 

Dalším aspektem jsou témata. PRINCE2® jich definuje opět sedm. Tato témata popisují určité oblasti, se kterými se musíte při řízení projektu vypořádat. Témata se táhnou napříč celým životním cyklem projektu a každý ze sedmi procesů s nimi určitým způsobem pracuje a reaguje na ně. Dá se říct, že každé téma hledá odpověď na určitou otázku. Těchto 7 témat je: 

 • Obchodní případ (Business case) - hledání odpovědi na otázku “Proč?"
 • Organizace (Organization) - hledání odpovědi na otázku “Kdo?"
 • Kvalita (Quality) - hledání odpovědi na otázku “Co?"
 • Plány (Plans) - hledání odpovědi na otázku “Kde?, Jak?, Kým?, Kdy? a Kolik?"
 • Rizika (Risks) - hledání odpovědi na otázku “Co když?"
 • Změna (Change) - hledání odpovědi na otázku “Jaký je dopad?"
 • Progres (Progress) - hledání odpovědi na otázku “Kde jsme?" 

Aby to celé mělo smysl, musí být procesy i témata konzistentní. To zajišťují principy. PRINCE2® jich opět definuje sedm. Těchto sedm principů je postaveno na zkušenostech posbíraných od různých projektových manažerů, kteří pracovali na projektech různých velikostí, v různých oborech a v různé době. Princip je něco obecně platného, nezávislého a zároveň vystihujícího určitou podstatu. Těchto 7 principů je: 

 •  Průběžné zdůvodnění projektu (Continued business justification)
 •  Poučení se ze zkušeností (Learning from experience)
 •  Definované role a odpovědnosti (Defined roles and responsibilities)
 •  Řízení pomocí etap (Manage by stages)
 •  Dohled na základě vyjímek (Manage by exceptions)
 •  Zaměření se na produkty (Focus on products)
 •  Přizpůsobení do prostředí organizace (Tailoring to the project environment)

 

PRINCE2 - Témata a principy


Pamatujte, PRINCE2® je doporučení zohledňující procesní pohled, který Vám nabízí podrobný postup od přípravy projektu až do jeho ukončení pracující se sedmi tématy a je postavený na 7 obecných principech získaných ze zkušeností.


Ochranné známky
 • PMBOK® a PMI® jsou registrované ochranné známky Project Management Institute.

 • ITIL®, PRINCE2® a PRINCE2 Agile® jsou registrované ochranné známky AXELOS Limited používané s jejím svolením. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited používaná s jejím svolením. Všechna práva vyhrazena.

 • IPMA® je registrovaná ochranná známka International Project Management Association.

 • COBIT5® je registrovaná ochranná známka ISACA a IT Governance Institute.

 • GTD® a Getting Things Done® jsou registrované ochranné známky David Allen Company.

Kontakt
 • Sídlo: Vlasty Buriana 500, 19015 Praha 9

 • Telefon: 777 608 646

 • Email: info@ict-123.com