PRINCE2® Agile

Co projekt, to jiná metodika?

Tak to by asi nebylo nejlepší, kdybychom si pro každý projekt vybrali jinou metodiku řízení projektu. Což o to, ono je to lákavé využít to nejlepší. Jenže to pak asi opravdu povedeme každý projekt jinak. No a v takovém prostředí asi nebude zrovna jednoduché udělat si obrázek o stavu všech projektů ve firmě. Určitou odpovědí může být PRINCE2 Agile®. Cože to vlastně je?

PRINCE2 Agile® je koncept přizpůsobení standardní metodiky řízení projektů PRINCE2 zvyklostem využívaným v agilním řízení a využití agilních způsobů zajištění jednotlivých výstupů projektu.

Co to vlastně znamená? V první řadě si musíme uvědomit, co je to PRINCE2®. PRINCE2® je metodika řízení projektů. Definuje procesy řízení projektu, role a odpovědnosti, jednotlivé manažerské produkty apod. V okamžik, kdy ale dojde na vlastní vytvoření jednotlivých produktů projektu, PRINCE2® už moc podrobný není. Ano, říká jaké plány udělat, ale zrovna týmový plán je "volitelný". Ano, říká jak a kdy reportovat stav rozpracovanosti produktu, ale neříká jak ho rozpracovat. No a tady se nabízí možnost využít agilních metod. Ty jsou totiž převážně o vytvoření jednotlivých produktů. A je v podstatě jedno jakou agilní metodu máme na mysli. A že jich je požehnaně. Například Scrum, eXtreme programming, Kanban, DSDM a nebo ScrumBan.


PRINCE2 Agile - Spojení

Jenže Agile není pro každého a pro každý projekt. Vždy je potřeba zvážit, jak moc je firma na agilní přístup připravená. To samé platí pro zákazníka. S tím pomáhá "Agilometer". Je to v podstatě dotazník hodnotící několik oblastí:

 •  Flexibilita výstupů - v agilním prostředí se ne vždy pracuje s přesně vymezeným rozsahem projektu. Jednotlivé výstupy se upravují podle situace, podle předchozích výsledků a podle zkušeností získaných v průběhu projektu. Ne všechny organizace jsou ochotné to akceptovat. 
 • Úroveň spolupráce - Agile potřebuje vysokou míru spolupráce všech zainteresovaných. Velmi důležitým prvkem je dostupnost jednotlivých specialistů ze VŠECH oddělení, včetně zákaznických. 
 • Snadnost komunikace - v agilním prostředí je potřeba předat informaci od jednoho pracovníka k druhému velmi rychle, a to v podstatě ihned. To předpokládá dostupnost jednotlivých lidí i jejich ochotu komunikovat jasně, přímo a bez zbytečných "formalit". 
 • Schopnost iterace - v agilním prostředí se postupuje pomocí dílčích kroků. Každý krok má svůj použitelný výsledek. Na tomto výsledku pak závisí další krok. Bohužel existují organizace, které chtějí všechno hned a jakmile to dostanou, tak řeknou, že chtěli něco jiného. 
 • Prostředí a firemní kultura - jak vyplývá z předchozích bodů, v organizaci musí být nastavená určitá firemní kultura. Sem patří především prvky jako je spolehlivost, včasnost, samostatnost, otevřenost, sebekontrola apod. 
 • Míra akceptace agilních metod - v agilním prostředí jsou potřeba lidé, kteří přijali agilní principy za své a řídí se jimi. Nesmí to být něco, o čem se někteří s oblibou vyjadřují jako "to je ten nesmysl co nám sem zavedli ...".  

A teď zpátky. PRINCE2® je definován jako strukturovaná metoda pro efektivní řízení projektů. Tato metoda se skládá ze čtyř integrovaných součástí. Jedna z těchto součástí (prostředí) ovlivňuje ty ostatní (principy, procesy a témata). Co z toho se dá upravit pro Agilní prostředí a co ne? 

Principy jako takové jsou nezávislé na projektech, organizacích, nástrojích a různých metodách. Proto se tyto principy moc upravovat nedají. Nicméně dají se malinko rozšířit právě o zvyklosti využívané v agilním prostředí. Tyto návyky jsou následující:

 •  Transparentnost
 •  Spolupráce
 •  Častá komunikace
 •  Sebeřízení
 •  Zkoumání     

Dál PRINCE2 obsahuje 7 témat (obchodní případ, organizace, kvalita, rizika, změny, plány a progres). Všechna tato témata jsou relevantní i pro agilní prostředí. Nicméně tu dochází k některým dílčím změnám. Hlavní změna je ta, že se nezaměřujeme na produkty (protože vlastně nevíme jak má výsledný produkt vypadat), ale na výsledky či přínosy. To je to hlavní. Dalším aspektem je to, že při řízení projektu podle PRINCE2® nevytváříme dokumenty, ale manažerské produkty. To jsou vlastně "sady informací", které mohou být opravdu hodně jednoduché. 

Stejně jako u témat, PRINCE2® obsahuje definici 7 procesů. Všechny tyto procesy jsou relevantní i pro agilní prostředí. Jenom dochází ke slučování některých procesů (Zahájení projektu a Iniciace projektu), ale hlavně k jejich zjednodušování. To se projevuje hlavně v tom, že se snažímě řídit projekt na co možná nejobecnější úrovni. Přitom delegujeme co možná nejvíc pravomocí rozhodovat o detailech na nejnižší úroveň řízení. No a tam se použijí agilní metody a nástroje. Můžeme říct, že každá manažerská etapa obsahuje jeden nebo více releasů a každý release jednu nebo více iterací (sprintů). 

PRINCE2 Agile - Iterace

Díky kombinaci klasického přístupu v podobě PRINCE2® a agilních nástrojů dokážeme zajistit, že si pro každý projekt můžeme vybrat nejvhodnější způsob realizace. Přitom ale zajistíme, že je nad každým projektem příslušný "dohled" a vedení společnosti dostane jednoduše konsolidované přehledy o stavu projektů, využití zdrojů a čerpání peněz.

 


Není nutné pro každý projekt vybírat jinou metodiku. Stačí použít jednu a tu vhodně přizpůsobit. Třeba jako je PRINCE2 Agile®.


Ochranné známky
 • PMBOK® a PMI® jsou registrované ochranné známky Project Management Institute.

 • ITIL®, PRINCE2® a PRINCE2 Agile® jsou registrované ochranné známky AXELOS Limited používané s jejím svolením. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited používaná s jejím svolením. Všechna práva vyhrazena.

 • IPMA® je registrovaná ochranná známka International Project Management Association.

 • COBIT5® je registrovaná ochranná známka ISACA a IT Governance Institute.

 • GTD® a Getting Things Done® jsou registrované ochranné známky David Allen Company.

Kontakt
 • Sídlo: Vlasty Buriana 500, 19015 Praha 9

 • Telefon: 777 608 646

 • Email: info@ict-123.com