SLEPT

A kde že to vlastně fungujeme?

Všichni působíme v nějakém prostředí. To prostředí nás ovlivňuje ať chceme nebo nechceme. Proto je potřeba se čas od času rozhlédnout a prozkoumat, jestli na nás to prostředí nechystá nějakou boudu. Je potřeba sledovat signály. Tyto signály můžou přijít z různých oblastí, a proto vznikla analýza, které se říká SLEPT (někdy PEST apod.). Těch pět písmenek znamená pět oblastí. A co to vlastně je? Oficiální definice by mohla znít třeba takto:
SLEPT/PEST analýza představuje komplexní pohled na okolní, ale hlavně relevantní prostředí. Může se jednat o prostředí soustátí (EU), státu, regionu, kraje či obce, které není stabilní a mění se.
Nejdřív je potřeba si při analýze SLEPT uvědomit, že pro každého je prostředí vymezené trošku jinak. Pokud se na to budu dívat očima firmy podnikající globálně, tak prostředím bude celý svět. Pokud se na to budu dívat očima soukromé osoby žijící ve vesničce v Podkrkonoší, tak to bude daná vesnička a její nejbližší okolí. Takže první úkol je vždy určit prostředí, které se mě týká.

Druhý úkol bude analyzovat jednotlivé oblasti. Při analýze oblastí je potřeba použít tzv. přístup MAP. Tedy mapuj jednotlivé aspekty, analyzuj jejich stav a odhadni (predikuj), jak se budou vyvíjet. To platí pro všechny oblasti bez výjimky. No a těch pět oblastí je následujících. 

Analyza SLEPT

1) Sociální oblast

Sociální oblast se týká lidí a lidské společnosti. Faktory, které nás ovlivňují, mohou být například:

- Životní úroveň a s tím související změny životního stylu
- Demografické faktory a struktura populace
- Přístup ke vzdělání a jeho úroveň
- Mobilita lidí v daném prostředí
- Míra nezaměstnanosti

2) Legislativní oblast

Legislativní oblast zkoumá právní prostředí, jeho kvalitu a stabilitu. Faktory, které nás ovlivňují, mohou být například:

- Vymahatelnost práva
- Stabilita právního systému a právních norem
- Přehlednost a míra složitosti právních norem
- Konkrétní právní normy pro konkrétní situace
- Požadavky státních i soukromých regulátorů

3) Ekonomická oblast

Ekonomická oblast zkoumá stav ekonomiky v daném prostředí. Faktory, které nás ovlivňují, mohou být například:

- Fáze hospodářského cyklu
- Vliv politiky na hospodářství
- Míra regulace hospodářství
- Monetární politika státu (měna, kurz, …)
- Daňové zatížení
- Cena práce
- Kapitálový trh

4) Politická oblast

Politická oblast zkoumá politický systém, jeho stabilitu a stav. Faktory, které nás ovlivňují, mohou být například:

- Politický systém
- Stabilita politického systému
- Války a embarga
- Politická omezení či podpora
- Ochrana pracovního trhu
- Politické strany
- Politická korupce

5) Technologická oblast

Technologická oblast zkoumá technické aspekty, vědu a výzkum. Faktory, které nás ovlivňují, mohou být například:

- Nové vynálezy a objevy
- Podpora výzkumu
- Rychlost technologického rozvoje
- Technologická vyspělost
- Úroveň morálního zastarávání

Když hodnotíme aspekty v jednotlivých oblastech, vždy bychom měli vědět, k čemu to bude sloužit. Náš pohled by totiž měl být “relevantní”. To znamená, že pokud připravuji IT strategii, měl bych se podívat na všechny aspekty z pohledu IT. No a protože se jedná o naše okolí, které neovlivníme, tak výsledkem analýzy budou vždy příležitosti a hrozby. Ty se pak dají shrnout v rámci SWOT.


Pamatujte, vždy je potřeba sledovat signály okolí, které nás mohou ovlivnit, aby nás nic nepřekvapilo. S tím pomáhá analýza SLEPT. 


Ochranné známky
  • PMBOK® a PMI® jsou registrované ochranné známky Project Management Institute.

  • ITIL®, PRINCE2® a PRINCE2 Agile® jsou registrované ochranné známky AXELOS Limited používané s jejím svolením. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited používaná s jejím svolením. Všechna práva vyhrazena.

  • IPMA® je registrovaná ochranná známka International Project Management Association.

  • COBIT5® je registrovaná ochranná známka ISACA a IT Governance Institute.

  • GTD® a Getting Things Done® jsou registrované ochranné známky David Allen Company.

Kontakt
  • Sídlo: Vlasty Buriana 500, 19015 Praha 9

  • Telefon: 777 608 646

  • Email: info@ict-123.com