Týmové role

Já na bráchu

Já na bráchu, brácha na mě. Tak to funguje, když nás je víc pohromadě. Když pracujeme v týmu. Jenže ten tým se musí vytvořit a každý člen v něm musí mít svoje místo. Svoji roli. Ty můžou být různé. Zabýval se tím pan Belbin a na záklaďě svých výzkumů vytvořil určitý systém týmových rolí. A ty by se daly definovat následovně:

"Tendence chovat se, přispívat a být ve vzájemném vztahu s ostatními lidmi specifickým způsobem."

No a jak ty role popsat, poznat a hlavně naučit se s nimi pracovat? Jejich přehled a popis můžete najít na internetu. Tam zjistíte, že jich je celkem devět a jsou rozdělené do tří skupin. Tyto skupiny a role jsou následující:

Týmové role - Belbin

 

Jak je vidět, v každé skupině jsou tři role a v týmu je potřebujeme všechny. Jenže každou z nich v jiné fázi projektu. Role orientované na myšlení jsou potřeba hlavně na začátku nějaké iniciativy či projektu, nebo když je potřeba vymyslet jak vyřešit nějaký problém. Dalším aspektem je, že některé role můžou být obsazené více lidmi a některé pouze jedním  člověkem. Typickým příkladem budou role orientované na akci. Určitě znáte to o těch dvou kohoutech na jednom smetišti. Proto je zásadní vědět kdo je kdo. Díky dobré organizaci uvnitř týmu můžeme předejít spoustě zbytečných konfliktů. Dál je dobré si ale říct, že žádná z výše zmiňovaných rolí není ani špatná a ani dobrá. Každá má své kladné, ale i záporné stránky. No a nejlepší tým je ten, kde kladné stránky jednoho vyvažují záporné stránky jiného. To neznamená, že někdo dělá práci za někoho jiného. Že se někdo veze. To by bylo celé špatně. Dobrý tým to pozná a vypořádá se s tím. 

No a jak poznat kdo je kdo? Nejlepší je asi otestovat si lidi. Bohužel to stojí peníze, ale za to dostaneme nejlepší výsledky. Po určité době a s trochou zkušeností můžeme začít odhadovat, kdo patří do jaké role. Vlastní test probíhá tak, že je popsáno několik situací a k nim několik možností řešení. Ke každé situaci máme určité množství bodů, které podle svého názoru rozdělíme mezi jednotlivá řešení. Buď dáme všechny body jednomu řešení, nebo je rozdělíme mezi více možností. Výsledkem je potom profil konkrétního člověka zobrazený pomocí diagramu. Stejný diagram je pak možné použít i k vytvoření profilu celého týmu. Tam se krásně ukáže, jak na tom jsme a hlavně jestli s tím musíme něco dělat, nebo ne. Ale to už je úplně jiná kapitola. 


Pamatujte, že lidi jsou to nejcennější co máme, ale musíme je vhodně poskládat dohromady!


Ochranné známky
  • PMBOK® a PMI® jsou registrované ochranné známky Project Management Institute.

  • ITIL®, PRINCE2® a PRINCE2 Agile® jsou registrované ochranné známky AXELOS Limited používané s jejím svolením. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited používaná s jejím svolením. Všechna práva vyhrazena.

  • IPMA® je registrovaná ochranná známka International Project Management Association.

  • COBIT5® je registrovaná ochranná známka ISACA a IT Governance Institute.

  • GTD® a Getting Things Done® jsou registrované ochranné známky David Allen Company.

Kontakt
  • Sídlo: Vlasty Buriana 500, 19015 Praha 9

  • Telefon: 777 608 646

  • Email: info@ict-123.com