UML

Tak jakpak si to UMeLem?

Když je potřeba nějaký proces poznat, popsat, ale hlavně zautomatizovat pomocí nějakého SW, je dobré vědět jak na to. Existuje spousta nástrojů, ale jeden z nich je více či méně ušitý na míru. Je to UML. Začalo to celé u ajťáků, kteří si potřebovali ujasnit, CO je potřeba udělat, ale taky si říct JAK to udělat. No a postupně se to rozšířilo i na tu druhou stranu barikády, tj. mezi uživatele (business). V současnosti je to jeden z nástrojů, který dokáže pokrýt celý proces od prvního zamyšlení nad tím, cože to vlastně děláme, až po automatizované generování zdrojového kódu programů pro automatizaci procesu. Oficiální definice zní takto:

The Unified Modeling Language™ - UML - je způsob jak vizuálně zpracovat nejenom strukturu, chování a architekturu aplikace, ale i obchodní proces a datovou strukturu.

Když se chceme zeptat, co to je, možná bude nejlepší si říct, co to není. UML není: 

 •  metodika
 •  programovací jazyk
 •  projektové řízení

UML je tedy vizuální nástroj podporující RŮZNÉ metodiky, programovací jazyky i způsoby řízení projektů. Tenhle nástroj má nejblíž k objektově orientovanému chápání světa, ale dá se použít i tam, kde lidé netuší, co je to objekt. Celé to začíná tím, že si chceme ujasnit, CO se vlastně má udělat. K tomu stačí náčrtek v co možná nejjednodušší podobě s největší mírou abstrakce a bez zbytečných detailů. Tady se obvykle použijí ty nejzákladnější nástroje, a to je tužka a papír. Tato úroveň většinou slouží ke komunikaci mezi ajťáky (realizátory) a uživateli (zadavateli). V dalším kroku je dobré si říct JAK se to má udělat. Tady už pracují většinou jenom ajťáci a začnou si pomocí různých diagramů specifikovat, jak se má udělat to, co si dohodli s uživatelem. Tady už se většinou použije nějaký SW nástroj, aby to hezky vypadalo, aby se v tom udržel pořádek, ale hlavně, aby se to dalo dobře sdílet se všemi, kteří se na tom mají podílet. No a nakonec je potřeba UDĚLAT, co a jak jsme se dohodli. No tady se už pracuje s nástroji pro softwarové inženýrství, které nám umožní více či méně automatizovat vytvoření zdrojového kódu na základě jednotlivých diagramů.

UML - Postup

V rámci používání UML v celém průběhu, je možné využívat různých typů diagramů. Diagramy jsou rozděleny do dvou skupin: 

 •  Diagramy struktury - z čeho všeho se systém skládá
 •  Diagramy chování - jak se systém chová

 a v té ještě podskupina 

 •  Diagramy interakcí - co a jak si vyměňují jednotlivé části systému

Celkem je těch diagramů 14 a to by bylo, abyste si nevybrali ten správný. To ale může být někdy docela těžké rozhodování. Proto existují různé “koncepty”. Jedním z nich je “4+1”. Je to aplikace principů architektury informačních systémů v rámci UML diagramů. Základem jsou scénáře jednotlivých situací, na které se podíváme logickým, procesním, fyzickým a vývojářským pohledem. K jednotlivým pohledům se pak dá celkem snadno přiřadit příslušný UML diagram.

UML - 4+1

Abychom pochopili, CO se má udělat, začneme tvorbou scénářů, tj. Use-case diagramem. Tím se vlastně dá definovat, CO za aktivity se v daném procesu vykonává a kdo je vykonává. Později z toho může vzniknout seznam jednotlivých funkcionalit budoucího SW. Díky informaci kdo jednotlivé činnosti vykonává, je možné definovat a nastavit přístupová práva. Někdy se v rámci prvního kroku ještě vytvoří Sequence a Activity diagram pro lepší pochopení. Když je jasné CO, pokračujeme s JAK. Tady se většinou existující diagramy (Use-case, Sequence a Activity) doplní o podrobnosti. Na základě toho pak můžeme vytvořit Class a Component diagramy. Tím vlastně řekneme, JAK se jednotlivé funkcionality naprogramují a čeho budou součástí. No a poslední krok, tj. automatický návrh zdrojového kódu, je záležitostí použitého nástroje a volby programovacího jazyka.

 


Pamatujte, vždy je důležité si ujasnit se zadavatelem CO je potřeba udělat a s realizátory JAK je to potřeba udělat. UML vám s tím pomůže.


Ochranné známky
 • PMBOK® a PMI® jsou registrované ochranné známky Project Management Institute.

 • ITIL®, PRINCE2® a PRINCE2 Agile® jsou registrované ochranné známky AXELOS Limited používané s jejím svolením. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited používaná s jejím svolením. Všechna práva vyhrazena.

 • IPMA® je registrovaná ochranná známka International Project Management Association.

 • COBIT5® je registrovaná ochranná známka ISACA a IT Governance Institute.

 • GTD® a Getting Things Done® jsou registrované ochranné známky David Allen Company.

Kontakt
 • Sídlo: Vlasty Buriana 500, 19015 Praha 9

 • Telefon: 777 608 646

 • Email: info@ict-123.com