STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

zahrnuje aktivity zaměřené na plánování a řízení dlouhodobého rozvoje firmy, na udržování souladu mezi dlouhodobými cíli a disponibilními zdroji (včetně lidských) a rovněž na soulad mezi firmou a prostředím, v němž firma existuje. Hlavním úkolem strategického řízení je vytyčování strategií a kontrola průběhu jejich realizace.

 

Analýza stavu | Governance | Strategická analýza | Návrh strategie | Realizace

Analýza stavu

Nedaří se ...

 • Plnit dlouhodobé cíle
 • Soustředit se na klíčové iniciativy
 • Inovovat produkty a služby
 • Zlepšovat činnosti uvnitř firmy
 • Dokončovat rozpracované projekty

Nevíte ...

 • Do čeho se pustit příště
 • Jak reagovat na konkurenci
 • Co má přednost
 • Co ohrožuje váš byznys
 • Co můžete očekávat od svého okolí

S tím vším se dá něco dělat!

Nástrojem pro analýzu strategického řízení je Maturity model

Chcete zjistit, co Vás trápí? To chce analýzu!

Určit, co všechno mě trápí je první krok ke zlepšení ...

Governance

Governance je systém, kterým je celá organizace řízena a kontrolována, a tím je zajištěno dlouhodobé dosahování smyslu dané organizace v souladu s požadavky všech zainteresovaných stran.

Řeší ...

 • Nejasnosti kolem cílů a jejich priorit
 • Velkou míru nejistoty návratnosti investice
 • Dlouhodobě nevyvážené využití zdrojů
 • Dlouhodobou nespokojenost stakeholders
 • Nekonzistentní rozhodování

Přináší ...

 • Jasné cíle organizace a jejich priority
 • Snížení rizik na přijatelnou úroveň
 • Optimální využití zdrojů, které máte k dispozici
 • Transparentní přínosy pro celou organizaci
 • Transparentní rozhodování
Standard pro definici, návrh, implementaci a provozování systému Governance je ISO 37000

Potřebujete vytvořit systém!

Vytvoření systematického přístupu ke strategickému řízení je druhý krok ...

Strategická Analýza

Okolí

 • Co ovlivňuje zákazníky?
 • Co ovlivňuje zaměstnance?
 • Co ovlivňuje podnikání?
 • Co ovlivňuje dostupnost technologií?
 • Co ovlivňuje dostupnost zdrojů?
 
Zkuste SLEPT

Obor

 • Co ovlivňují konkurenti?
 • Co ovlivňují dodavatelé?
 • Co ovlivňuje trh?
 • Co ovlivňuje technologie?
 • Co ovlivňuje stabilitu oboru?
 
Využijte 5 sil Portera

Firma

 • Co ovlivňuje kulturu firmy?
 • Co ovlivňuje schopnost reagovat?
 • Co ovlivňuje schopnost inovovat?
 • Co ovlivňuje schopnost dodávat?
 • Co ovlivňuje finanční výsledky?
 
Vyberte si 7P, nebo 7S
Základem pro určení strategie a strategických cílů je pak výsledek shrnutý pomocí analýzy SWOT

Potřebujete udělat strategickou analýzu?

Poznání prostředí ve kterém se pohybujete je třetí krok ...

Návrh strategie

Typ strategie

 • Aby byl jasný směr
 • Aby byly jasné charakteristiky
 • Aby byl jasný vztah ke konkurenci
 • Aby se daly určit cíle
 • Aby byl jasný časový horizont
 
Vyberte Generický typ, nebo Modrý oceán.

Strategické cíle

 • Aby každý věděl, co má dělat
 • Aby se cíle vzájemně doplňovaly
 • Aby se daly cíle změřit
 • Aby se výsledky daly vyhodnotit
 • Abychom věděli, že jsme došli do cíle
 
Použijte BSC, Hoshin Kanri, nebo Strategickou mapu.

Strategické iniciativy

 • Aby bylo jasné, jak cíle naplnit
 • Aby bylo jasné, kdo bude odpovědný
 • Aby bylo jasné, co je k tomu potřeba
 • Aby bylo jasné, že se to vyplatí
 • Aby bylo jasné, co všechno se ve firmě děje
 
Využijte Řízení portfolia.

Strategický plán

 • Aby bylo jasné, kdy a co dělat
 • Aby bylo jasné, co už musí být hotové
 • Aby bylo jasné, kam alokovat zdroje
 • Aby bylo jasné, kdy a co očekávat
 • Aby bylo jasné, na co se připravit
 
Navrhněte si Cestovní plán.

Chcete navrhnout Vaší strategii?

Určit typ strategie, cíle a jednotlivé iniciativy je čtvrtý krok ...

Realizace

Delegování cílů

 • Aby na sebe cíle navazovaly
 • Aby se cíle navzájem podporovaly
 • Aby si cíle neprotiřečily
 • Aby cíle pozitivně ovlivnily chování
 • Aby cíle pomáhaly naplnit strategii
 
Zkuste Kaskádování cílů

Kontrola nejistoty

 • Aby bylo jasné, co nás čeká
 • Aby bylo jasné, čemu se vyhnout
 • Aby bylo jasné, kdo to zajistí
 • Aby bylo jasné, na co si dát pozor
 • Aby bylo jasné, kolik to asi bude stát
 
Využijte Řízení rizik

Alokace zdrojů

 • Abychom věděli, jaké zdroje máme
 • Abychom věděli, jak zdroje využíváme
 • Abychom věděli, jaké zdroje jsou volné
 • Abychom včas doplnili zdroje
 • Abychom včas rozvíjeli zdroje
 
Použijte Řízení zdrojů

Potřebujete svou strategii realizovat?

Realizace toho, co jste si naplánovali, je poslední krok ...