OSOBNÍ ROZVOJ

je cílevědomý, plánovitý a systematický proces rozvoje a formování všech aspektů osobnosti člověka na základě vytyčených cílů pro dosažení žádoucích vlastností a dovedností sama sebou tak, aby člověk vedl spokojený život (ať už si pod tím představíme cokoli).

 

Analýza stavu | Sebepoznání | Vedení | Řízení | Rozvoj

Analýza stavu

Nedaří se ...

 • Plnit své cíle
 • Dělat práci, kterou máte rádi
 • Vést spokojený život
 • Dokončovat rozdělanou práci
 • Vybalancovat oblasti života

Nevíte ...

 • Čeho chcete dosáhnout
 • Jaké máte v životě priority
 • Co chcete dělat
 • Co byste si měli osvojit
 • V čem jste dobří

S tím vším se dá něco dělat!

Pomoct Vám může mentor nebo kouč.

Chcete zjistit, co Vás trápí? To chce se zamyslet!

Určit, co chci změnit je první krok ke zlepšení ...

Sebepoznání

Vlastnosti

 • Protože každý jsme jiný
 • Protože každý reagujeme jinak
 • Protože každý komunikujeme jinak
 • Protože každý rozhodujeme jinak
 • Protože každý myslíme jinak
 
Použijte MBTI.

Chování

 • Protože každý máme jiné zvyky
 • Protože každý máme jiné zkušenosti
 • Protože se každý naučil něco jiného
 • Protože každý žil v jiném prostředí
 • Protože má každý jinou výchovu
 
Využijte Belbina.

Znalosti

 • Protože každý má jiné vzdělání
 • Protože každý umí něco jiného
 • Protože každý má jiné vlohy
 • Protože potřeboval něco jiného
 • Protože každého baví něco jiného
 
Ajťáci ať zkusí DASA quick scan, nebo SFIA.

Motivace

 • Protože každý má jiné hodnoty
 • Protože každý chce něco jiného
 • Protože každému vadí něco jiného
 • Protože každého pohání něco jiného
 • Protože každý je v jiné situaci
 
Podívejte se na Maslowa, nebo Pinka.

Chcete sám sobě lépe porozumět?

Poznat sám sebe je druhý krok ...

Vedení

Cíle

 • Čeho chcete dosáhnout?
 • Jak toho chcete dosáhnout?
 • Co je pro Vás důležité?
 • Jaké role hrajete?
 • Jak budete postupovat?
 
Zkuste 7 návyků, nebo Ikigai

Činnosti

 • Čím vyplňujete svůj čas?
 • Co podporuje Vaše cíle?
 • Co je opravdu důležité?
 • Co je opravdu naléhavé?
 • Co děláte zbytečně?
 
Vyzkoušejte si Matici času

Priority

 • Co dřív a co potom?
 • Na co se soustředit?
 • Co nedělat vůbec?
 • Co jsou "velké" kameny?
 • Co je "Pull" přístup?
 
Použijte třeba Kepner & Tregoe

Potřebujete najít svůj směr?

Určit si dlouhodobé cíle je třetí krok ...

Řízení

Produktivita

 • Abyste neztráceli čas
 • Abyste všechno snadno našli
 • Abyste vynaložili minimální úsilí
 • Abyste fungovali dlouhodobě
 • Abyste si vytvořili systém
 
Zkuste GTD, nebo ZTD

Překážky

 • Aby Vám nic nebránilo
 • Aby Vás nic nevyrušovalo
 • Abyste se soustředili
 • Abyste dělali jen to důležité
 • Abyste pracovali plynule
 
Použijte 5S, nebo Kanban

Návyky

 • Abyste věděli, co změnit
 • Abyste věděli, proč to změnit
 • Abyste věděli, jak to změnit
 • Abyste to dotáhli do konce
 • Abyste věděli, jak začít
 
Podívejte se na Atomové návyky

Potřebujete zvýšit produktivitu?

Vykonávat úkoly rychle a bez zbytečného vyrušování je čtvrtý krok ...

Rozvoj

Poznat

 • Abyste věděli, co to je
 • Abyste věděli, jak na to
 • Abyste tomu rozuměli
 • Abyste to uměli popsat
 • Abyste poznali jazyk
 
Zkuste Myšlenkové mapy

Naučit

 • Abyste to uměli použít
 • Abyste to zautomatizovali
 • Aby to bylo snadné
 • Aby to nezabralo moc času
 • Abyste v tom byli dobří
 
Podívejte se na Atomové návyky

Rozvíjet

 • Abyste věděli, kdy to použít
 • Abyste to uměli někoho naučit
 • Abyste překročili svůj stín
 • Abyste dosáhli mistrovství
 • Abyste vytvořili něco nového
 
Zamyslete se nad Infinity game

Chcete se neustále rozvíjet?

Neustále zdokonalovat to, co jsem se naučil je poslední krok ...