PROCESNÍ ŘÍZENÍ

je plánování a řízení činností nezbytných k dosažení vysoké úrovně výkonnosti procesů a v identifikování příležitostí ke zlepšení kvality, provozní výkonnosti a trvalého uspokojování zákazníků.

 

Analýza stavu | Modelování & identifikace | Optimalizace | Implementace | Automatizace

Analýza stavu

Nedaří se ...

 • Snižovat náklady opakovaných činností?
 • Zkracovat čas dodávky?
 • Zvyšovat kvalitu produktů a služeb?
 • Využívat efektivně zdroje?
 • Pružně reagovat na poptávku?

Nevíte ...

 • Kdo a co vlastně dělá?
 • Jak dlouho trvají rutinní činnosti?
 • Jaké jsou vstupy a výstupy?
 • Kde jsou úzká hrdla organizace?
 • Jak nejlépe využít dostupné zdroje?

S tím vším se dá něco dělat!

Nástroje pro analýzu Vašeho prostředí jsou CMMI, ISO 15504, nebo TOC

Chcete zjistit, co Vás trápí? To chce analýzu!

Určit, co všechno mě trápí je první krok ke zlepšení ...

Modelování & Identifikace činností

Řeší

 • Jaké činnosti ve firmě děláme
 • Jaké jsou vstupy a výstupy
 • Kdo dané činnosti vykonává
 • Jak na sebe činnosti navazují
 • Co je pro vykonání činnosti potřeba

Přináší

 • Transparentní prostředí
 • Snadné zapracování pracovníků
 • Možnost optimalizovat
 • Možnost automatizovat
 • Možnost zvyšovat kvalitu
Nástroje pro modelování a identifikaci činností jsou SIPOC, BPMN, nebo UML

Chcete zjistit, jak pracujete? To chce indentifikaci!

Identifikovat a poznat, co vlastně děláme je druhý krok ...

Optimalizace

Řeší

 • Neefektivní využití zdrojů
 • Úzká hrdla organizace
 • Plýtvání v rámci organizace
 • Plynulost dodávky produktů a služeb
 • Zapojení lidí

Přináší

 • Zkracování time-to-market
 • Snižování cost-to-market
 • Zvyšování kvality
 • Lepší plánování v rámci organizace
 • Předvídatelnost
Nástroje pro optimalizaci činností jsou Muda, Muri, Mura, 5S, Kanban, VSM, PDCA, Kaizen, TOC nebo DMAIC

Chcete eliminovat plýtvání? To chce optimalizaci!

Optimalizovat činnosti, které pravidelně vykonáváme je třetí krok ...

Implementace

Změna lidí

 • Aby přijali změnu práce
 • Aby změnili svůj přístup
 • Aby činnosti vykonávat chtěli
 • Aby byli loajálnější
 • Aby přijali odpovědnost
 
Zkuste Kottera, nebo ChangeFirst

Změna kultury

 • Aby se pracovalo společně
 • Aby se komunikovalo
 • Aby se neustále zlepšovalo
 • Aby se experimentovalo
 • Aby se táhlo za jeden provaz
 
Využijte Lencioniho a Batesona

Změna činností

 • Aby se šlo krok za krokem
 • Aby se využívalo faktů
 • Aby se řešilo to, co je potřeba
 • Aby se vždy vědělo proč
 • Aby byl vždy jasný cíl
 
Vyberte si MVP, PDCA nebo TOC

Potřebujete to uvést do života? Musíte implementovat!

Implementovat to, co jste připravili je nejtěžší a čtvrtý krok ...

Automatizace

Řeší

 • Opakující se činnosti
 • Standardizované činnosti
 • Stabilní činnosti
 • Optimalizované činnosti
 • Předvídatelné činnosti

Přináší

 • Výrazné zkrácení time-to-market
 • Výrazné snížení cost-to-market
 • Výrazné zvýšení kvality
 • Výrazné zvýšení bezpečnosti
 • Možnost inovace
V rámci automatizace můžete využít DevOps, MVP, Slicing, Design thinking nebo Antifragile

Chcete uvolnit lidský potenciál? To chce automatizaci!

Automatizovat všechno, co je možné, je poslední krok ...