ŘÍZENÍ A VEDENÍ LIDÍ

je systematický proces vytváření určitého prostředí, ve kterém jednotlivci pracují společně, efektivně a samostatně ve skupinách, a uskutečňují zvolené cíle.

 

Analýza stavu | Plánování | Realizace | Sledování | Korekce | Vedení

Analýza stavu

Nedaří se ...

 • Plnit krátko i dlouhodobé úkoly?
 • Udržet si kvalitní zaměstnance?
 • Zajistit spolupráci mezi týmy?
 • Zvýšit efektivitu práce?
 • Zajistit samostatné plnění úkolů?

Nevíte ...

 • Kdy bude, co hotové?
 • Kdo je za co odpovědný?
 • Proč lidé odcházejí?
 • Proč pořád na něco čekáte?
 • Na čem máte vlastně pracovat?

S tím vším se dá něco dělat!

Nástrojem pro analýzu stavu řízení organizace je Maturity model

Chcete zjistit, co Vás trápí? To chce analýzu!

Určit, co všechno mě trápí je první krok ke zlepšení ...

Plánování

Dlouhodobé

 • Aby byly jasné dlouhodobé cíle
 • Aby bylo jasné, jak jich dosáhnout
 • Aby byly jasné priority
 • Aby bylo možné zajistit kapacity
 • Aby bylo možné zajistit kompetence
 
Podívejte se na Strategické řízení a Kulturu.

Krátkodobé

 • Aby bylo jasné, kdo má jaké úkoly
 • Aby bylo jasné, kdo je k dispozici
 • Aby byla jasná vytíženost lidí
 • Aby bylo jasné, jaké jsou termíny
 • Aby bylo jasné vynaložené úsilí
 
Využijte třeba Backlog.

Organizační model

 • Aby byly jasné pravomoci
 • Aby byly jasné odpovědnosti
 • Aby bylo jasné delegování
 • Aby byla jasná eskalace
 • Aby bylo jasné rozhodování
 
Zamyslete se nad Team of Teams.

Provozní model

 • Aby bylo jasné, jak na to
 • Aby byla jasná rozhraní
 • Aby byly jasné jednotlivé role
 • Aby byly jasné vstupy a výstupy
 • Aby bylo jasné, jak řešit problémy
 
Podívejte se na Procesní řízení.

Chcete vědět co a jak dělat? To chce plán!

Připravit dlouho i krátkodobý plán je druhý krok ...

Realizace

Přikazování

 • Při nízké kompetenci i motivaci
 • Při silné hierarchii
 • Při velké fluktuaci
 • Při tlaku na rychlost a náklady
 • Při krizových situacích
 
Vyzkoušejte MBTI.

Koučování

 • Při nízké kompetenci, ale vysoké motivaci
 • Při rozvoji pracovníků
 • Při dlouhodobé spolupráci
 • Při potřebě změny přístupu
 • Při kreativním řešení problémů
 
Pomůže Vám Mentor, nebo Kouč.

Podporování

 • Při vysoké kompetenci i motivaci
 • Při neformálním přístupu
 • Při dlouhodobé spolupráci
 • Při potřebě inovací
 • Při využití vyzrálých týmů
 
Co třeba Servant leader?

Delegování

 • Při vysoké kompetenci, ale nízké motivaci
 • Při nízkém riziku
 • Při samostatném přístupu
 • Při vysoké spolehlivosti
 • Při zažitých procesech
 
Použijte 5 kroků delegování.

Potřebujete vytvořené plány realizovat?

Umět správně řídit různé lidi je třetí krok ...

Sledování

Tradiční

 • Podchytit veškerou práci
 • Podchytit plnění KPI
 • Podchytit stav SLA
 • Podchytit stav kdo je odpovědný
 • Podchytit podklady pro odměňování
 
Zkuste Dashboard

Agilní

 • Podchytit veškerou práci
 • Podchytit rozpracovanost
 • Podchytit potenciální problémy
 • Podchytit úzká hrdla
 • Podchytit podklady pro plánování
 
Využijte Kanban board

Potřebujete vědět, jaký je stav?

Průběžné sledování stavu práce je čtvrtý krok ...

Korekce

Zpětná vazba

 • Abyste věděli, co (ne)funguje
 • Abyste věděli, co zlepšit
 • Abyste věděli, co využít
 • Abyste zapojili zúčastněné
 • Abyste znali překážky
 
Zkuste Transakční analýzu

Problémy

 • Abyste je efektivně odstraňovali
 • Abyste zapojili zúčastněné
 • Aby se problémy neopakovaly
 • Abyste ušetřili peníze
 • Abyste neobjevovali kolo
 
Využijte Kepner & Tregoe

Zlepšování

 • Abyste využívali příležitostí
 • Aby se věci hýbaly dopředu
 • Abyste ušetřili peníze
 • Abyste zkrátili time-to-market
 • Abyste zapojili zúčastněné
 
Vyberte si Kaizen, nebo Lean

Potřebujete na základě sledování stavu udělat korekci?

Reagovat na podněty je pátý krok ...

Vedení

Umožnit

 • Delegovat úkoly
 • Odstranit překážky
 • Umožnit komunikaci
 • Zajistit transparentnost
 • Poskytnout nástroje
 
Zkuste Gemba walk

Zmocnit

 • Delegovat pravomoci
 • Zajistit autonomii
 • Umožnit rozhodování
 • Přidělit rozpočet
 • Předat odpovědnost
 
vytvořte Autonomní týmy

Podpořit

 • Zajistit podmínky
 • Poskytnout zdroje
 • Uvolnit ruce
 • Vysvětlit cíle
 • Být k dispozici
 
Staňte se Servant leader

Chcete lidem umožnit samostatnost?

Změna stylu řízení na vedení je poslední krok ...