FUNKČNÍ TÝM

je tým vytvořený s určitým úmyslem skládající se z relativně malého počtu lidí s doplňujícíme se znalostmi a dovednostmi, kteří se zavázali ke společnému cíli a přístupu, za který jsou vzájemně odpovědní

 

Analýza stavu | Součásti budování týmu | Postup budování týmu

Analýza stavu

Nedaří se ...

 • Plnit zadané termíny
 • Vzájemně si naslouchat
 • Táhnout za jeden provaz
 • Řešit osobní konflikty
 • Využít potenciálu celého týmu

Nevíte ...

 • Co a kdo řeší
 • Jak pracovat společně
 • Jaká jsou pravidla spolupráce
 • Jak komunikovat
 • Co je vlastně smyslem týmu

Brání vám ...

 • Nedostatek důvěry
 • Nejasná pravidla
 • Nedostatečná komunikace
 • Osobní konflikty a obviňování
 • Vyhýbání se zodpovědnosti

Potřebujete ...

 • Vysokou produktivitu celého týmu
 • Plnění úkolů včas
 • Aktivní hledání způsobů zlepšení
 • Eliminovat osobní konflikty
 • Soustředit se na výsledky

S tím vším se dá něco dělat!

Nástroje pro analýzu prostředí jsou MBTI, Belbin nebo Denison

Chcete zjistit, jak na tom jste? To chce analýzu!

Určit, jak na tom jsem je první krok ke zlepšení ...

Součásti budování týmu

Důvěra

 • Respektování ostatních
 • Naslouchání ostatním
 • Ochota říct svůj názor
 • Poskytnutí zpětné vazby
 • Absence vzájemného obviňování
 
Zkuste Lencioni a vizualizaci

Smysl

 • Identifikace společných hodnot
 • Jasná vize a mise týmu
 • Definované dlouhodobé cíle
 • Provázanost dílčích cílů
 • Zpětná vazba zákazníka
 
Využijte Strategické řízení, SMART cíle nebo delegování

Kompetence

 • Systematický rozvoj lidí
 • T-shape profil jednotlivců
 • Doplňující se dovednosti
 • Ochota neustálého vzdělávání
 • Sdílení znalostí a zkušeností
 
Použijte mentorik nebo koučink

Systém

 • Online i offline nástroje
 • Snadnost používání
 • Automatizace rutinních činností
 • Mobilita a flexibilita
 • Provázanost dílčích nástrojů
 
Podívejte se na Kanban nebo 5S

Potřebujete dělat schválené věci správně?

Podívejte se na problém holisticky. To je další krok ...

Postup budování týmu

Tuckmanův model vysvětluje, že jak tým rozvíjí zralost a schopnosti, a vytvářejí se vztahy, tak vedoucí mění styl vedení týmu. Tuckmanův model má čtyři etapy a to Forming (formování), Storming (dobývání), Norming (sladění) a Performing (vykonávání).

Formování

 • Poznání sebe i ostatních
 • Testování možností
 • Nejasné odpovědnosti
 • Nejasný cíl týmu
 • Snižování produktivity
 
Využijte Situační řízení a mentorink

Dobývání

 • Prosazování vlastních zájmů
 • Řešení osobních konfliktů
 • Nepřátelské chování
 • Nedůvěra vůči ostatním
 • Nejnižší produktivita
 
Zkuste Situační řízení a moderování

Sladění

 • Identifikace společných hodnot
 • Budování důvěry
 • Definování pravidel
 • Vyjasnění pravomocí a odpovědností
 • Zvyšující se produktivita
 
Zkuste Situační řízení a koučování

Vykonávání

 • Společný cíl i pravidla
 • Vzájemná důvěra
 • Přijetí společné odpovědnosti
 • Stabilita a spolupráce
 • Nejvyšší produktivita
 
Využijte Situační řízení a delegování

Zkoušíte navržené věci implementovat?

Pouze dlouhodobá práce s celým týmem vede k cíli ...