Blog

Směřujete správným směrem?

Směřujete správným směrem?

Směřujete se svojí firmou tam, kam chcete vy, nebo kam vás vítr zanese? Jak víte, že jste se dostali tam, kam jste chtěli? Jak víte, že jste se tam dostali efektivním způsobem? Abychom tohle všechno měli ve vlastních rukou, potřebujeme jakýsi souhrn pravidel a procesů, které nám to umožní. Díky tomu budeme schopni říct kam směřujeme (v souladu s potřebami zainteresovaných stran), jak se tam dostaneme a zda jsme se tam dostali. Tomu se říká „Governance“. Governance nám zajišťuje kontrolu nad realizaci zájmů zainteresovaných stran s ohledem na optimalizaci rizik s tím spojených a zdrojů k tomu potřebných. Governance současně nasměruje, zplnomocňuje a kontroluje příslušný subjekt podle toho, o jaké úrovni governance mluvíme. Pojďme se podívat jaké možné úrovně existují a co/jak řeší.
IT ve 21. století

IT ve 21. století

Na různých školeních, seminářích a workshopech rád začínám cvičením, kdy jsou účastníci rozděleni do několika skupin a jejich úkolem je vypsat co možná nejvíc věcí, na které si oni, nebo jejich zákazníci při řízení IT stěžují. Pak následuje diskuze, kdy se většinou ukáže, že si všude stěžují na to samé. V podstatě se dají všechny položky shrnout do tří oblastí a to rychlost, cena a nakonec kvalita. Jenom má v každé firmě prioritu něco jiného. To záleží na okolnostech, typu byznysu apod. Nejkrásnější je, že v některých firmách už je to vyřešené a někde se to teprve řeší. A proto vznikají různé metody, doporučení a přístupy. Pojďme se podívat, která to v dnešních dnech jsou …
Antifragile organizace

Antifragile organizace

V současné době pandemie můžeme čas od času narazit na otázku, jestli je to píseň černé labutě (Black Swan), jestli bylo možné něco takového předvídat a jestli bylo možné se na to připravit. Jak už to bývá, odpověď není černobílá. Já si myslím, že není možné předvídat úplně všechno. Dnešní svět je velmi komplikovaný a provázaný, a drobná změna něčeho, může způsobit problém úplně někde jinde. Na druhou stranu existují koncepty, které nám říkají, jak vybudovat organizaci/systém, který nejenom že neočekávané události neporazí, ale dokonce posílí. Takovým organizacím/systémům se říká ANTIFRAGILE. Pojďme se podívat co to je.
Krok 0: Budování týmu

Krok 0: Budování týmu

Jestliže se chceme, nebo jsme okolnostmi donuceni, pustit do Digitální transformace, musíme si v první řadě vybudovat tým lidí. A to se nestane přes noc. Budování týmu má několik aspektu a jako každá věc i dva úhly pohledu. Tím prvním je tým jako takový. To si celkem všichni uvědomují a nějakým způsobem se s tím potýkají. Tím druhým, a velmi často opomíjeným, pohledem je ten, kdo ten tým má budovat. Tak jako se budou muset změnit členové týmu, tak se bude muset změnit i ten, kdo ho vede. A na to se teď podíváme.
Bariéry digitální (jakékoli) transformace

Bariéry digitální (jakékoli) transformace

Digitální transformace, jak jsme si řekli, má tři vlny. První vlnu (digitalizaci) má většina firem za sebou. Druhou vlnu (sdílení a spolupráce) ne všechny firmy zvládly a s třetí vlnou ty, co to zvládly teprve začínají. To, že většina firem bojuje s druhou vlnou není náhoda. Tady už se totiž nejedná čistě o technologické záležitosti, ale začíná se to dotýkat celých firem. Otázkou je, co jim brání v tom, se s tím vypořádat. Jaké jsou ty bariéry. Pojďme se podívat na ty nejdůležitější.
Ochranné známky
  • PMBOK® a PMI® jsou registrované ochranné známky Project Management Institute.

  • ITIL®, PRINCE2® a PRINCE2 Agile® jsou registrované ochranné známky AXELOS Limited používané s jejím svolením. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited používaná s jejím svolením. Všechna práva vyhrazena.

  • IPMA® je registrovaná ochranná známka International Project Management Association.

  • COBIT5® je registrovaná ochranná známka ISACA a IT Governance Institute.

  • GTD® a Getting Things Done® jsou registrované ochranné známky David Allen Company.

Kontakt
  • Sídlo: Vlasty Buriana 500, 19015 Praha 9

  • Telefon: 777 608 646

  • Email: info@ict-123.com